kinesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Hej John,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hallå John,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej John,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Min älskling,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Raring,
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tack för ditt mejl.
谢谢您的邮件。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
Har ni några planer för ...?
你对...有什么计划吗?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Jag är glad att kunna berätta att ...
很高兴宣布...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Jag är glad att höra att ...
听到...我非常高兴
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
请在...上加我,我的用户名是...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Mejla mig så fort som möjligt.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Mejla mig gärna när ...
当...,请回复我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Mejla mig så fort du vet något mer.
如果你有更多消息,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Sköt om dig.
保重。
Brugt når du skriver til familie og venner
Jag älskar dig.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
Hälsningar,
衷心的祝福,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Många kramar,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Puss och kram,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Kramisar,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie