vietnamesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

ถึง จอห์น
Gửi Vi,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
เรียน คุณลุงเจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
สวัสดี จอห์น
Lam thân mến,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
จอห์น
Tùng à,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
ถึงสุดที่รัก
Gửi bạn,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
ถึง สุดที่รัก
Anh / Em thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
ถึงจอห์นที่รัก
Trúc thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Brugt når man svarer på en korrespondance
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Brugt når man svarer på en korrespondance
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Brugt når du har vigtige nyheder
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
... gửi lời chào cho bạn.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
ขอให้โชคดีนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Brugt når du skriver til familie og venner
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Brugt når du skriver til din partner
ขอให้โชคดีนะ
Thân ái,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
ขอให้คุณโชคดี
Thân,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
ด้วยความหวังดี
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
ด้วยความรัก
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
ด้วยความรัก
Thân thương,
Uformel, brugt når man skriver til familie
ด้วยความรัก
Thân thương,
Uformel, brugt når man skriver til familie