hindi | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Gửi Vi,
प्यारे मित्र रहीम
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Gửi bố / mẹ,
प्यारे माता पिता,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cháu chào chú Triều,
प्रीय चाचा जी,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Lam thân mến,
कैसे हो जय,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Thương thân mến,
ओय राहुल!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Tùng à,
रीमा,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Gửi bạn,
मेरे प्यारे...,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Anh / Em thân yêu,
मेरी प्यारी...,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Trúc thân yêu,
प्यारी नीना,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Brugt når du har vigtige nyheder
Bạn có rảnh vào...?
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Mình rất vui khi được biết...
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Mình rất tiếc phải báo rằng...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mình rất tiếc khi hay tin...
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... gửi lời chào cho bạn.
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Cho mình gửi lời chào tới...
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
जल्द ही जवाब लिखना.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình khi...
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
अपना खयाल रखना.
Brugt når du skriver til familie og venner
Em yêu anh / Anh yêu em.
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Brugt når du skriver til din partner
Thân ái,
शुभकामनाएं,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Thân,
शुभकामनाएं,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Thân thương,
शुभकामनाएं,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
ढेर सारा प्यार,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
ढेर सारा प्यार,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Thân thương,
आपका अपना/आपकी अपनी,
Uformel, brugt når man skriver til familie