polsk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Gửi Vi,
Cześć Michale,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Gửi bố / mẹ,
Droga Mamo/Drogi Tato,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cháu chào chú Triều,
Drogi Wujku,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Lam thân mến,
Cześć Michale,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Thương thân mến,
Hej Janku,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Tùng à,
Janku,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Gửi bạn,
Mój Drogi/Moja Droga,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Anh / Em thân yêu,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Trúc thân yêu,
Najdroższy/Najdroższa,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Dziękuję za Twojego maila.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Piszę, by przekazać Ci...
Brugt når du har vigtige nyheder
Bạn có rảnh vào...?
Czy masz już plany na...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Mình rất vui khi được biết...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Z przykrością piszę, że...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mình rất tiếc khi hay tin...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... gửi lời chào cho bạn.
Pozdrowienia od...
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Cho mình gửi lời chào tới...
Pozdrów ode mnie...
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Odpisz szybko.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình khi...
Odpisz, gdy...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Trzymaj się ciepło.
Brugt når du skriver til familie og venner
Em yêu anh / Anh yêu em.
Kocham Cię.
Brugt når du skriver til din partner
Thân ái,
Pozdrawiam serdecznie,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Thân,
Pozdrawiam ciepło,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Thân thương,
Serdecznie pozdrawiam,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
Ściskam,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
Buziaki,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
Ściskam serdecznie,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Thân thương,
Mnóstwo buziaków,
Uformel, brugt når man skriver til familie