russisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Gửi Vi,
Дорогой Иван,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Gửi bố / mẹ,
Дорогая мама/папа
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cháu chào chú Triều,
Дорогой дядя Петя,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Lam thân mến,
Привет, Иван,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Thương thân mến,
Здорово, Иван,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Tùng à,
Иван,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Gửi bạn,
Любимый (ая),
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Anh / Em thân yêu,
Дорогой мой...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Trúc thân yêu,
Милый Иван,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Спасибо за E-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Извини, что так долго не писал(а)
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Мы так давно не общались
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Brugt når du har vigtige nyheder
Bạn có rảnh vào...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
С удовольствием сообщаю, что...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Mình rất vui khi được biết...
Я был рад услышать, что...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Mình rất tiếc phải báo rằng...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mình rất tiếc khi hay tin...
Я так сожалею о...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... gửi lời chào cho bạn.
...тоже шлет приветы.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Cho mình gửi lời chào tới...
Передай ... привет от меня.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Надеюсь на скорый ответ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Ответь как можно скорее
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình khi...
Напиши, если/когда...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Береги себя.
Brugt når du skriver til familie og venner
Em yêu anh / Anh yêu em.
Я тебя люблю.
Brugt når du skriver til din partner
Thân ái,
С наилучшими пожеланиями
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Thân,
С наилучшими пожеланиями,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Thân thương,
С уважением..
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
Всего наилучшего,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
С любовью,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
Я вас люблю,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Thân thương,
Люблю,
Uformel, brugt når man skriver til familie