kinesisk | Fraser - Personlig | SMS og Web

SMS og Web - Korte Koder

AIUI (as I understand it)
就我理解
Brugt efter at have forklaret noget ud fra dit synspunkt
ASL (age, sex, location?)
年龄、性别和地址?
Brugt ved instant messaging for at finde ud af en persons alder, køn og sted
ATM (at the moment)
现在
Brugt til at betyde lige nu
BBL (be back later)
一会儿回来
Brugt når du er nødt til at forlade en Instant message samtale i et stykke tid
BCNU (be seeing you)
再见
Brugt til at sige farvel
BION (believe it or not)
信不信由你
Brugt efter at have fortalt noget der var overraskende
BRB (be right back)
马上回来
Brugt når du er nødt til at forlade en instant message samtale i noget tid
BYOB (bring your own beer)
请自带啤酒
Brugt på festinvitationer for at fortælle folk at de selv skal medbringe alkohol
CU (see you)
再见
Brugt til at sige farvel
CUL (see you later)
一会儿见
Brugt til at sige farvel
DIKU (do I know you?)
我们认识吗?
Brugt når du ikke genkender den person der har skrevet til dig
EOM (end of message)
信息结束
Brugt som en automatisk besked når en samtale eller en SMS besked slutter
FYI (for your information)
供您参考的信息
Brugt til at fortælle en noget som er bestemt for dem eller til at indskyde på en forudindtaget ide en har
G2G (got to go)
我必须离开
Brugt når noget dukker op og du er nødt til at forlade computeren
IMO (in my opinion)
在我看来
Brugt når man kommer med sin egen personlige mening
IMHO (in my humble opinion)
我的愚见
Brugt til at give en personlig mening
IOU (I owe you)
我欠您一个人情
Brugt når en gør noget for dig og du gerne vil fortælle dem at du skylder dem en tjeneste
J/K (just kidding)
只是开玩笑
Brugt efter at have lavet en joke, som er tvetydig uanset om den er seriøs eller ej
L8R (later)
一会儿
Brugt når man siger farvel eller når du ikke er ledig til at gære noget i øjeblikket men vil gøre det senere
LOL (laughing out loud)
大笑
Brugt som en reaktion når du synes noget er sjovt
MYOB (mind your own business)
不要多管闲事
Brugt når du gerne vil holde noget privat
NRN (not right now)
现在不行
Brugt når du ikke er ledig til at gøre noget med det samme
RFD (request for discussion)
要求讨论
Brugt når du gerne vil snakke med en om noget
TB (text back)
请回复
Brugt til slut i en SMS når du gerne vil have et svar tilbage
TBH (to be honest)
说实话
Brugt til at forklare eller klargøre din personlige mening om et emne
TIA (thanks in advance)
提前谢谢您
brugt til at takke en før de har hjulpet dig
THX (thanks)
谢谢
Brugt til at takke en
TTYL (talk to you later)
一会聊
Brugt til at sige farvel
4U (for you)
给你的
Brugt til at sende noget til en bestemt person