koreansk | Fraser - Personlig | SMS og Web

SMS og Web - Korte Koder

AIUI (as I understand it)
내가 이해하기론
Brugt efter at have forklaret noget ud fra dit synspunkt
ASL (age, sex, location?)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Brugt ved instant messaging for at finde ud af en persons alder, køn og sted
ATM (at the moment)
지금
Brugt til at betyde lige nu
BBL (be back later)
잠깐만
Brugt når du er nødt til at forlade en Instant message samtale i et stykke tid
BCNU (be seeing you)
다음에 봐
Brugt til at sige farvel
BION (believe it or not)
믿든지 말든지
Brugt efter at have fortalt noget der var overraskende
BRB (be right back)
잠깐만 어디좀
Brugt når du er nødt til at forlade en instant message samtale i noget tid
BYOB (bring your own beer)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Brugt på festinvitationer for at fortælle folk at de selv skal medbringe alkohol
CU (see you)
다음에 봐요.
Brugt til at sige farvel
CUL (see you later)
나중에 봐요.
Brugt til at sige farvel
DIKU (do I know you?)
누구세요?
Brugt når du ikke genkender den person der har skrevet til dig
EOM (end of message)
메세지 끝
Brugt som en automatisk besked når en samtale eller en SMS besked slutter
FYI (for your information)
알아두라고 하는 말이에요.
Brugt til at fortælle en noget som er bestemt for dem eller til at indskyde på en forudindtaget ide en har
G2G (got to go)
갑자기 어디를 가야해요.
Brugt når noget dukker op og du er nødt til at forlade computeren
IMO (in my opinion)
제 생각이에요.
Brugt når man kommer med sin egen personlige mening
IMHO (in my humble opinion)
제 누추한 의견이지만,
Brugt til at give en personlig mening
IOU (I owe you)
제가 빚진게 있네요.
Brugt når en gør noget for dig og du gerne vil fortælle dem at du skylder dem en tjeneste
J/K (just kidding)
그냥 농담이에요.
Brugt efter at have lavet en joke, som er tvetydig uanset om den er seriøs eller ej
L8R (later)
나중에요!
Brugt når man siger farvel eller når du ikke er ledig til at gære noget i øjeblikket men vil gøre det senere
LOL (laughing out loud)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Brugt som en reaktion når du synes noget er sjovt
MYOB (mind your own business)
신경쓰지 마세요.
Brugt når du gerne vil holde noget privat
NRN (not right now)
지금 말구요.
Brugt når du ikke er ledig til at gøre noget med det samme
RFD (request for discussion)
얘기하고 싶은게 있어요.
Brugt når du gerne vil snakke med en om noget
TB (text back)
답장 하세요.
Brugt til slut i en SMS når du gerne vil have et svar tilbage
TBH (to be honest)
솔직히 말하면,
Brugt til at forklare eller klargøre din personlige mening om et emne
TIA (thanks in advance)
미리 감사드려요.
brugt til at takke en før de har hjulpet dig
THX (thanks)
감사해요.
Brugt til at takke en
TTYL (talk to you later)
나중에 이야기 해요.
Brugt til at sige farvel
4U (for you)
당신에게 드립니다.
Brugt til at sende noget til en bestemt person