dansk | Fraser - Personlig | SMS og Web

SMS og Web - Korte Koder

AMS (à mon sens)
AIUI ( Som jeg forstår det)
Brugt efter at have forklaret noget ud fra dit synspunkt
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (alder, køn, sted?)
Brugt ved instant messaging for at finde ud af en persons alder, køn og sted
Now (maintenant)
ATM (i øjeblikket)
Brugt til at betyde lige nu
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (jeg er tilbage senere)
Brugt når du er nødt til at forlade en Instant message samtale i et stykke tid
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (vi ses)
Brugt til at sige farvel
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (tro det eller ej)
Brugt efter at have fortalt noget der var overraskende
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (jeg er tilbage snart)
Brugt når du er nødt til at forlade en instant message samtale i noget tid
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (medbring selv øl)
Brugt på festinvitationer for at fortælle folk at de selv skal medbringe alkohol
A+ (à plus tard)
CU (vi ses)
Brugt til at sige farvel
++ (à plus tard)
CUL (vi ses senere)
Brugt til at sige farvel
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (kender jeg dig?)
Brugt når du ikke genkender den person der har skrevet til dig
FDC (fin de conversation)
EOM (Besked slut)
Brugt som en automatisk besked når en samtale eller en SMS besked slutter
FYI : for your information (pour information)
FYI (til information)
Brugt til at fortælle en noget som er bestemt for dem eller til at indskyde på en forudindtaget ide en har
J'y go (je dois partir)
G2G (jeg er nødt til at gå)
Brugt når noget dukker op og du er nødt til at forlade computeren
AMA (à mon avis)
IMO (efter min mening)
Brugt når man kommer med sin egen personlige mening
AMHA (à mon humble avis)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Brugt til at give en personlig mening
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (jeg skylder dig)
Brugt når en gør noget for dig og du gerne vil fortælle dem at du skylder dem en tjeneste
C1Blag (c'est une blague)
J/K (jeg joker bare)
Brugt efter at have lavet en joke, som er tvetydig uanset om den er seriøs eller ej
A+ (à plus tard)
L8R (senere)
Brugt når man siger farvel eller når du ikke er ledig til at gære noget i øjeblikket men vil gøre det senere
MDR (mort de rire)
LOL (griner højt)
Brugt som en reaktion når du synes noget er sjovt
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB ( pas dig selv)
Brugt når du gerne vil holde noget privat
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (ikke lige nu)
Brugt når du ikke er ledig til at gøre noget med det samme
DDD : demande de discussion
RFD (anmodning on en diskussion)
Brugt når du gerne vil snakke med en om noget
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (skriv tilbage)
Brugt til slut i en SMS når du gerne vil have et svar tilbage
PEH (pour être honnête)
TBH (for at være ærlig)
Brugt til at forklare eller klargøre din personlige mening om et emne
MDA (merci d'avance)
TIA ( Tak på forhånd)
brugt til at takke en før de har hjulpet dig
Mci (merci)
THX (tak)
Brugt til at takke en
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (vi snakkes ved senere)
Brugt til at sige farvel
Pr toi (pour toi)
4U (til dig)
Brugt til at sende noget til en bestemt person