engelsk | Fraser - Personlig | SMS og Web

SMS og Web - Korte Koder

AMS (à mon sens)
AIUI (as I understand it)
Brugt efter at have forklaret noget ud fra dit synspunkt
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (age, sex, location?)
Brugt ved instant messaging for at finde ud af en persons alder, køn og sted
Now (maintenant)
ATM (at the moment)
Brugt til at betyde lige nu
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (be back later)
Brugt når du er nødt til at forlade en Instant message samtale i et stykke tid
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (be seeing you)
Brugt til at sige farvel
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (believe it or not)
Brugt efter at have fortalt noget der var overraskende
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (be right back)
Brugt når du er nødt til at forlade en instant message samtale i noget tid
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (bring your own beer)
Brugt på festinvitationer for at fortælle folk at de selv skal medbringe alkohol
A+ (à plus tard)
CU (see you)
Brugt til at sige farvel
++ (à plus tard)
CUL (see you later)
Brugt til at sige farvel
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (do I know you?)
Brugt når du ikke genkender den person der har skrevet til dig
FDC (fin de conversation)
EOM (end of message)
Brugt som en automatisk besked når en samtale eller en SMS besked slutter
FYI : for your information (pour information)
FYI (for your information)
Brugt til at fortælle en noget som er bestemt for dem eller til at indskyde på en forudindtaget ide en har
J'y go (je dois partir)
G2G (got to go)
Brugt når noget dukker op og du er nødt til at forlade computeren
AMA (à mon avis)
IMO (in my opinion)
Brugt når man kommer med sin egen personlige mening
AMHA (à mon humble avis)
IMHO (in my humble opinion)
Brugt til at give en personlig mening
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (I owe you)
Brugt når en gør noget for dig og du gerne vil fortælle dem at du skylder dem en tjeneste
C1Blag (c'est une blague)
J/K (just kidding)
Brugt efter at have lavet en joke, som er tvetydig uanset om den er seriøs eller ej
A+ (à plus tard)
L8R (later)
Brugt når man siger farvel eller når du ikke er ledig til at gære noget i øjeblikket men vil gøre det senere
MDR (mort de rire)
LOL (laughing out loud)
Brugt som en reaktion når du synes noget er sjovt
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB (mind your own business)
Brugt når du gerne vil holde noget privat
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (not right now)
Brugt når du ikke er ledig til at gøre noget med det samme
DDD : demande de discussion
RFD (request for discussion)
Brugt når du gerne vil snakke med en om noget
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (text back)
Brugt til slut i en SMS når du gerne vil have et svar tilbage
PEH (pour être honnête)
TBH (to be honest)
Brugt til at forklare eller klargøre din personlige mening om et emne
MDA (merci d'avance)
TIA (thanks in advance)
brugt til at takke en før de har hjulpet dig
Mci (merci)
THX (thanks)
Brugt til at takke en
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (talk to you later)
Brugt til at sige farvel
Pr toi (pour toi)
4U (for you)
Brugt til at sende noget til en bestemt person