esperanto | Fraser - Personlig | SMS og Web

SMS og Web - Korte Koder

AMS (à mon sens)
KMK (kiel mi komprenas)
Brugt efter at have forklaret noget ud fra dit synspunkt
ASV (âge, sexe, ville)
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Brugt ved instant messaging for at finde ud af en persons alder, køn og sted
Now (maintenant)
NMM (nunmomente)
Brugt til at betyde lige nu
Je re (je reviens tout de suite)
RPM (returne pli malfrue)
Brugt når du er nødt til at forlade en Instant message samtale i et stykke tid
A12C4 (à un de ces quatre)
ĜR (ĝis revido)
Brugt til at sige farvel
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
KAN (kredu aŭ ne)
Brugt efter at have fortalt noget der var overraskende
Je re (je reviens tout de suite)
RPM (returne pli malfrue)
Brugt når du er nødt til at forlade en instant message samtale i noget tid
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
KPB (kunportu propran bieron)
Brugt på festinvitationer for at fortælle folk at de selv skal medbringe alkohol
A+ (à plus tard)
ĜR (ĝis revido)
Brugt til at sige farvel
++ (à plus tard)
ĜR (ĝis revido)
Brugt til at sige farvel
Cki ? (on se connaît ?)
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Brugt når du ikke genkender den person der har skrevet til dig
FDC (fin de conversation)
FDM (fino de mesaĝo)
Brugt som en automatisk besked når en samtale eller en SMS besked slutter
FYI : for your information (pour information)
PVI (por via informo)
Brugt til at fortælle en noget som er bestemt for dem eller til at indskyde på en forudindtaget ide en har
J'y go (je dois partir)
MDF (mi devas foriri)
Brugt når noget dukker op og du er nødt til at forlade computeren
AMA (à mon avis)
EMO (en mia opinio)
Brugt når man kommer med sin egen personlige mening
AMHA (à mon humble avis)
EMHO (en mia humila opinio)
Brugt til at give en personlig mening
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Brugt når en gør noget for dig og du gerne vil fortælle dem at du skylder dem en tjeneste
C1Blag (c'est une blague)
E/Ŝ (estas ŝerco)
Brugt efter at have lavet en joke, som er tvetydig uanset om den er seriøs eller ej
A+ (à plus tard)
Poste
Brugt når man siger farvel eller når du ikke er ledig til at gære noget i øjeblikket men vil gøre det senere
MDR (mort de rire)
LOL (laughing out loud)
Brugt som en reaktion når du synes noget er sjovt
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Brugt når du gerne vil holde noget privat
NRN : not right now (pas maintenant)
NN (ne nun)
Brugt når du ikke er ledig til at gøre noget med det samme
DDD : demande de discussion
AAD (alvoko al diskutado)
Brugt når du gerne vil snakke med en om noget
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (teksto reen)
Brugt til slut i en SMS når du gerne vil have et svar tilbage
PEH (pour être honnête)
Honeste
Brugt til at forklare eller klargøre din personlige mening om et emne
MDA (merci d'avance)
AD (Antaŭdankaon)
brugt til at takke en før de har hjulpet dig
Mci (merci)
DK (Dankon)
Brugt til at takke en
A TT (à tout à l'heure)
PKVP (parolu kun vi poste)
Brugt til at sige farvel
Pr toi (pour toi)
PV (por vi)
Brugt til at sende noget til en bestemt person