kinesisk | Fraser - Personlig | SMS og Web

SMS og Web - Korte Koder

AMS (à mon sens)
就我理解
Brugt efter at have forklaret noget ud fra dit synspunkt
ASV (âge, sexe, ville)
年龄、性别和地址?
Brugt ved instant messaging for at finde ud af en persons alder, køn og sted
Now (maintenant)
现在
Brugt til at betyde lige nu
Je re (je reviens tout de suite)
一会儿回来
Brugt når du er nødt til at forlade en Instant message samtale i et stykke tid
A12C4 (à un de ces quatre)
再见
Brugt til at sige farvel
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
信不信由你
Brugt efter at have fortalt noget der var overraskende
Je re (je reviens tout de suite)
马上回来
Brugt når du er nødt til at forlade en instant message samtale i noget tid
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
请自带啤酒
Brugt på festinvitationer for at fortælle folk at de selv skal medbringe alkohol
A+ (à plus tard)
再见
Brugt til at sige farvel
++ (à plus tard)
一会儿见
Brugt til at sige farvel
Cki ? (on se connaît ?)
我们认识吗?
Brugt når du ikke genkender den person der har skrevet til dig
FDC (fin de conversation)
信息结束
Brugt som en automatisk besked når en samtale eller en SMS besked slutter
FYI : for your information (pour information)
供您参考的信息
Brugt til at fortælle en noget som er bestemt for dem eller til at indskyde på en forudindtaget ide en har
J'y go (je dois partir)
我必须离开
Brugt når noget dukker op og du er nødt til at forlade computeren
AMA (à mon avis)
在我看来
Brugt når man kommer med sin egen personlige mening
AMHA (à mon humble avis)
我的愚见
Brugt til at give en personlig mening
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
我欠您一个人情
Brugt når en gør noget for dig og du gerne vil fortælle dem at du skylder dem en tjeneste
C1Blag (c'est une blague)
只是开玩笑
Brugt efter at have lavet en joke, som er tvetydig uanset om den er seriøs eller ej
A+ (à plus tard)
一会儿
Brugt når man siger farvel eller når du ikke er ledig til at gære noget i øjeblikket men vil gøre det senere
MDR (mort de rire)
大笑
Brugt som en reaktion når du synes noget er sjovt
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
不要多管闲事
Brugt når du gerne vil holde noget privat
NRN : not right now (pas maintenant)
现在不行
Brugt når du ikke er ledig til at gøre noget med det samme
DDD : demande de discussion
要求讨论
Brugt når du gerne vil snakke med en om noget
RSTP (réponds, s'il te plaît)
请回复
Brugt til slut i en SMS når du gerne vil have et svar tilbage
PEH (pour être honnête)
说实话
Brugt til at forklare eller klargøre din personlige mening om et emne
MDA (merci d'avance)
提前谢谢您
brugt til at takke en før de har hjulpet dig
Mci (merci)
谢谢
Brugt til at takke en
A TT (à tout à l'heure)
一会聊
Brugt til at sige farvel
Pr toi (pour toi)
给你的
Brugt til at sende noget til en bestemt person