polsk | Fraser - Personlig | SMS og Web

SMS og Web - Korte Koder

AMS (à mon sens)
AIUI (jak rozumiem)
Brugt efter at have forklaret noget ud fra dit synspunkt
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
Brugt ved instant messaging for at finde ud af en persons alder, køn og sted
Now (maintenant)
ATM (w tym momencie)
Brugt til at betyde lige nu
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (będę później)
Brugt når du er nødt til at forlade en Instant message samtale i et stykke tid
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (do zobaczenia)
Brugt til at sige farvel
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (choć trudno w to uwierzyć)
Brugt efter at have fortalt noget der var overraskende
Je re (je reviens tout de suite)
z/w (zaraz wracam)
Brugt når du er nødt til at forlade en instant message samtale i noget tid
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (przynieś swoje piwo)
Brugt på festinvitationer for at fortælle folk at de selv skal medbringe alkohol
A+ (à plus tard)
CU (do zobaczenia)
Brugt til at sige farvel
++ (à plus tard)
CUL (do zobaczenia później)
Brugt til at sige farvel
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (Czy my się znamy?)
Brugt når du ikke genkender den person der har skrevet til dig
FDC (fin de conversation)
EOM (koniec)
Brugt som en automatisk besked når en samtale eller en SMS besked slutter
FYI : for your information (pour information)
FYI (dla twojej wiadomości)
Brugt til at fortælle en noget som er bestemt for dem eller til at indskyde på en forudindtaget ide en har
J'y go (je dois partir)
G2G (muszę iść)
Brugt når noget dukker op og du er nødt til at forlade computeren
AMA (à mon avis)
IMO (moim zdaniem)
Brugt når man kommer med sin egen personlige mening
AMHA (à mon humble avis)
MSZ (moim skromnym zdaniem)
Brugt til at give en personlig mening
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (jestem Ci winien przysługę)
Brugt når en gør noget for dig og du gerne vil fortælle dem at du skylder dem en tjeneste
C1Blag (c'est une blague)
J/K (tylko żartowałem)
Brugt efter at have lavet en joke, som er tvetydig uanset om den er seriøs eller ej
A+ (à plus tard)
L8R (później)
Brugt når man siger farvel eller når du ikke er ledig til at gære noget i øjeblikket men vil gøre det senere
MDR (mort de rire)
LOL (śmiać się głośno)
Brugt som en reaktion når du synes noget er sjovt
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB (nie twój interes)
Brugt når du gerne vil holde noget privat
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (nie teraz)
Brugt når du ikke er ledig til at gøre noget med det samme
DDD : demande de discussion
RFD (zaproszenie do rozmowy)
Brugt når du gerne vil snakke med en om noget
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (odpisz)
Brugt til slut i en SMS når du gerne vil have et svar tilbage
PEH (pour être honnête)
TBH (szczerze mówiąc)
Brugt til at forklare eller klargøre din personlige mening om et emne
MDA (merci d'avance)
TIA (z góry dziękuję)
brugt til at takke en før de har hjulpet dig
Mci (merci)
THX (dzięki)
Brugt til at takke en
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
Brugt til at sige farvel
Pr toi (pour toi)
4U
Brugt til at sende noget til en bestemt person