engelsk | Fraser - Personlig | SMS og Web

SMS og Web - Korte Koder

Da quello che ho capito...
AIUI (as I understand it)
Brugt efter at have forklaret noget ud fra dit synspunkt
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
ASL (age, sex, location?)
Brugt ved instant messaging for at finde ud af en persons alder, køn og sted
Al momento
ATM (at the moment)
Brugt til at betyde lige nu
spe (aspetta)
BBL (be back later)
Brugt når du er nødt til at forlade en Instant message samtale i et stykke tid
ciao ciao
BCNU (be seeing you)
Brugt til at sige farvel
Non ci crederai...
BION (believe it or not)
Brugt efter at have fortalt noget der var overraskende
Torno subito
BRB (be right back)
Brugt når du er nødt til at forlade en instant message samtale i noget tid
Ognuno porta qualcosa da bere
BYOB (bring your own beer)
Brugt på festinvitationer for at fortælle folk at de selv skal medbringe alkohol
Ciao
CU (see you)
Brugt til at sige farvel
A pre (A presto)
CUL (see you later)
Brugt til at sige farvel
Ti conosco? / Ci conosciamo?
DIKU (do I know you?)
Brugt når du ikke genkender den person der har skrevet til dig
Fine del messaggio
EOM (end of message)
Brugt som en automatisk besked når en samtale eller en SMS besked slutter
Per tua informazione...
FYI (for your information)
Brugt til at fortælle en noget som er bestemt for dem eller til at indskyde på en forudindtaget ide en har
Devo scappare / Devo andare
G2G (got to go)
Brugt når noget dukker op og du er nødt til at forlade computeren
Io penso che...
IMO (in my opinion)
Brugt når man kommer med sin egen personlige mening
Credo che...
IMHO (in my humble opinion)
Brugt til at give en personlig mening
Te lo devo
IOU (I owe you)
Brugt når en gør noget for dig og du gerne vil fortælle dem at du skylder dem en tjeneste
Scherzavo!
J/K (just kidding)
Brugt efter at have lavet en joke, som er tvetydig uanset om den er seriøs eller ej
Dopo
L8R (later)
Brugt når man siger farvel eller når du ikke er ledig til at gære noget i øjeblikket men vil gøre det senere
ahahahah
LOL (laughing out loud)
Brugt som en reaktion når du synes noget er sjovt
Non raccontarlo in giro
MYOB (mind your own business)
Brugt når du gerne vil holde noget privat
Adesso non posso
NRN (not right now)
Brugt når du ikke er ledig til at gøre noget med det samme
Ti devo parlare
RFD (request for discussion)
Brugt når du gerne vil snakke med en om noget
Risp. (rispondi)
TB (text back)
Brugt til slut i en SMS når du gerne vil have et svar tilbage
A dir la verità...
TBH (to be honest)
Brugt til at forklare eller klargøre din personlige mening om et emne
Grazie in anticipo
TIA (thanks in advance)
brugt til at takke en før de har hjulpet dig
Grazie
THX (thanks)
Brugt til at takke en
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
TTYL (talk to you later)
Brugt til at sige farvel
x te (per te)
4U (for you)
Brugt til at sende noget til en bestemt person