koreansk | Fraser - Personlig | SMS og Web

SMS og Web - Korte Koder

Da quello che ho capito...
내가 이해하기론
Brugt efter at have forklaret noget ud fra dit synspunkt
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Brugt ved instant messaging for at finde ud af en persons alder, køn og sted
Al momento
지금
Brugt til at betyde lige nu
spe (aspetta)
잠깐만
Brugt når du er nødt til at forlade en Instant message samtale i et stykke tid
ciao ciao
다음에 봐
Brugt til at sige farvel
Non ci crederai...
믿든지 말든지
Brugt efter at have fortalt noget der var overraskende
Torno subito
잠깐만 어디좀
Brugt når du er nødt til at forlade en instant message samtale i noget tid
Ognuno porta qualcosa da bere
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Brugt på festinvitationer for at fortælle folk at de selv skal medbringe alkohol
Ciao
다음에 봐요.
Brugt til at sige farvel
A pre (A presto)
나중에 봐요.
Brugt til at sige farvel
Ti conosco? / Ci conosciamo?
누구세요?
Brugt når du ikke genkender den person der har skrevet til dig
Fine del messaggio
메세지 끝
Brugt som en automatisk besked når en samtale eller en SMS besked slutter
Per tua informazione...
알아두라고 하는 말이에요.
Brugt til at fortælle en noget som er bestemt for dem eller til at indskyde på en forudindtaget ide en har
Devo scappare / Devo andare
갑자기 어디를 가야해요.
Brugt når noget dukker op og du er nødt til at forlade computeren
Io penso che...
제 생각이에요.
Brugt når man kommer med sin egen personlige mening
Credo che...
제 누추한 의견이지만,
Brugt til at give en personlig mening
Te lo devo
제가 빚진게 있네요.
Brugt når en gør noget for dig og du gerne vil fortælle dem at du skylder dem en tjeneste
Scherzavo!
그냥 농담이에요.
Brugt efter at have lavet en joke, som er tvetydig uanset om den er seriøs eller ej
Dopo
나중에요!
Brugt når man siger farvel eller når du ikke er ledig til at gære noget i øjeblikket men vil gøre det senere
ahahahah
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Brugt som en reaktion når du synes noget er sjovt
Non raccontarlo in giro
신경쓰지 마세요.
Brugt når du gerne vil holde noget privat
Adesso non posso
지금 말구요.
Brugt når du ikke er ledig til at gøre noget med det samme
Ti devo parlare
얘기하고 싶은게 있어요.
Brugt når du gerne vil snakke med en om noget
Risp. (rispondi)
답장 하세요.
Brugt til slut i en SMS når du gerne vil have et svar tilbage
A dir la verità...
솔직히 말하면,
Brugt til at forklare eller klargøre din personlige mening om et emne
Grazie in anticipo
미리 감사드려요.
brugt til at takke en før de har hjulpet dig
Grazie
감사해요.
Brugt til at takke en
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
나중에 이야기 해요.
Brugt til at sige farvel
x te (per te)
당신에게 드립니다.
Brugt til at sende noget til en bestemt person