engelsk | Fraser - Personlig | SMS og Web

SMS og Web - Korte Koder

내가 이해하기론
AIUI (as I understand it)
Brugt efter at have forklaret noget ud fra dit synspunkt
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
ASL (age, sex, location?)
Brugt ved instant messaging for at finde ud af en persons alder, køn og sted
지금
ATM (at the moment)
Brugt til at betyde lige nu
잠깐만
BBL (be back later)
Brugt når du er nødt til at forlade en Instant message samtale i et stykke tid
다음에 봐
BCNU (be seeing you)
Brugt til at sige farvel
믿든지 말든지
BION (believe it or not)
Brugt efter at have fortalt noget der var overraskende
잠깐만 어디좀
BRB (be right back)
Brugt når du er nødt til at forlade en instant message samtale i noget tid
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
BYOB (bring your own beer)
Brugt på festinvitationer for at fortælle folk at de selv skal medbringe alkohol
다음에 봐요.
CU (see you)
Brugt til at sige farvel
나중에 봐요.
CUL (see you later)
Brugt til at sige farvel
누구세요?
DIKU (do I know you?)
Brugt når du ikke genkender den person der har skrevet til dig
메세지 끝
EOM (end of message)
Brugt som en automatisk besked når en samtale eller en SMS besked slutter
알아두라고 하는 말이에요.
FYI (for your information)
Brugt til at fortælle en noget som er bestemt for dem eller til at indskyde på en forudindtaget ide en har
갑자기 어디를 가야해요.
G2G (got to go)
Brugt når noget dukker op og du er nødt til at forlade computeren
제 생각이에요.
IMO (in my opinion)
Brugt når man kommer med sin egen personlige mening
제 누추한 의견이지만,
IMHO (in my humble opinion)
Brugt til at give en personlig mening
제가 빚진게 있네요.
IOU (I owe you)
Brugt når en gør noget for dig og du gerne vil fortælle dem at du skylder dem en tjeneste
그냥 농담이에요.
J/K (just kidding)
Brugt efter at have lavet en joke, som er tvetydig uanset om den er seriøs eller ej
나중에요!
L8R (later)
Brugt når man siger farvel eller når du ikke er ledig til at gære noget i øjeblikket men vil gøre det senere
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
LOL (laughing out loud)
Brugt som en reaktion når du synes noget er sjovt
신경쓰지 마세요.
MYOB (mind your own business)
Brugt når du gerne vil holde noget privat
지금 말구요.
NRN (not right now)
Brugt når du ikke er ledig til at gøre noget med det samme
얘기하고 싶은게 있어요.
RFD (request for discussion)
Brugt når du gerne vil snakke med en om noget
답장 하세요.
TB (text back)
Brugt til slut i en SMS når du gerne vil have et svar tilbage
솔직히 말하면,
TBH (to be honest)
Brugt til at forklare eller klargøre din personlige mening om et emne
미리 감사드려요.
TIA (thanks in advance)
brugt til at takke en før de har hjulpet dig
감사해요.
THX (thanks)
Brugt til at takke en
나중에 이야기 해요.
TTYL (talk to you later)
Brugt til at sige farvel
당신에게 드립니다.
4U (for you)
Brugt til at sende noget til en bestemt person