nederlandsk | Fraser - Personlig | SMS og Web

SMS og Web - Korte Koder

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Zoals ik het begrijp
Brugt efter at have forklaret noget ud fra dit synspunkt
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Leeftijd, geslacht, woonplaats
Brugt ved instant messaging for at finde ud af en persons alder, køn og sted
AGR (agora)
Op dit moment
Brugt til at betyde lige nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Ben zo terug
Brugt når du er nødt til at forlade en Instant message samtale i et stykke tid
XAU (tchau)
Tot ziens
Brugt til at sige farvel
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Geloof het of niet
Brugt efter at have fortalt noget der var overraskende
BRB (be right back)
Português: Volto já
Ben zo terug
Brugt når du er nødt til at forlade en instant message samtale i noget tid
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Breng je eigen bier
Brugt på festinvitationer for at fortælle folk at de selv skal medbringe alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Tot ziens
Brugt til at sige farvel
T+ (até mais)
Zie je later
Brugt til at sige farvel
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Ken ik jou?
Brugt når du ikke genkender den person der har skrevet til dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Einde bericht
Brugt som en automatisk besked når en samtale eller en SMS besked slutter
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Ter informatie
Brugt til at fortælle en noget som er bestemt for dem eller til at indskyde på en forudindtaget ide en har
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Ik moet gaan
Brugt når noget dukker op og du er nødt til at forlade computeren
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Naar mijn mening
Brugt når man kommer med sin egen personlige mening
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Naar mijn bescheiden mening
Brugt til at give en personlig mening
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Ik ben je iets schuldig
Brugt når en gør noget for dig og du gerne vil fortælle dem at du skylder dem en tjeneste
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Grapje
Brugt efter at have lavet en joke, som er tvetydig uanset om den er seriøs eller ej
dp (depois)
Later
Brugt når man siger farvel eller når du ikke er ledig til at gære noget i øjeblikket men vil gøre det senere
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Ik lach hardop
Brugt som en reaktion når du synes noget er sjovt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Bemoei je met je eigen zaken
Brugt når du gerne vil holde noget privat
agr naum (agora não)
Nu even niet
Brugt når du ikke er ledig til at gøre noget med det samme
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Oproep tot discussie
Brugt når du gerne vil snakke med en om noget
TB (text back)
Português: escreva de volta
Schrijf terug
Brugt til slut i en SMS når du gerne vil have et svar tilbage
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Om eerlijk te zijn
Brugt til at forklare eller klargøre din personlige mening om et emne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Bij voorbaat dank
brugt til at takke en før de har hjulpet dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
Bedankt
Brugt til at takke en
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Spreek je later
Brugt til at sige farvel
p vc (para você)
Voor jou
Brugt til at sende noget til en bestemt person