kinesisk | Fraser - Personlig | SMS og Web

SMS og Web - Korte Koder

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
就我理解
Brugt efter at have forklaret noget ud fra dit synspunkt
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
年龄、性别和地址?
Brugt ved instant messaging for at finde ud af en persons alder, køn og sted
AGR (agora)
现在
Brugt til at betyde lige nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
一会儿回来
Brugt når du er nødt til at forlade en Instant message samtale i et stykke tid
XAU (tchau)
再见
Brugt til at sige farvel
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
信不信由你
Brugt efter at have fortalt noget der var overraskende
BRB (be right back)
Português: Volto já
马上回来
Brugt når du er nødt til at forlade en instant message samtale i noget tid
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
请自带啤酒
Brugt på festinvitationer for at fortælle folk at de selv skal medbringe alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
再见
Brugt til at sige farvel
T+ (até mais)
一会儿见
Brugt til at sige farvel
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
我们认识吗?
Brugt når du ikke genkender den person der har skrevet til dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
信息结束
Brugt som en automatisk besked når en samtale eller en SMS besked slutter
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
供您参考的信息
Brugt til at fortælle en noget som er bestemt for dem eller til at indskyde på en forudindtaget ide en har
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
我必须离开
Brugt når noget dukker op og du er nødt til at forlade computeren
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
在我看来
Brugt når man kommer med sin egen personlige mening
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
我的愚见
Brugt til at give en personlig mening
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
我欠您一个人情
Brugt når en gør noget for dig og du gerne vil fortælle dem at du skylder dem en tjeneste
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
只是开玩笑
Brugt efter at have lavet en joke, som er tvetydig uanset om den er seriøs eller ej
dp (depois)
一会儿
Brugt når man siger farvel eller når du ikke er ledig til at gære noget i øjeblikket men vil gøre det senere
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
大笑
Brugt som en reaktion når du synes noget er sjovt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
不要多管闲事
Brugt når du gerne vil holde noget privat
agr naum (agora não)
现在不行
Brugt når du ikke er ledig til at gøre noget med det samme
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
要求讨论
Brugt når du gerne vil snakke med en om noget
TB (text back)
Português: escreva de volta
请回复
Brugt til slut i en SMS når du gerne vil have et svar tilbage
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
说实话
Brugt til at forklare eller klargøre din personlige mening om et emne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
提前谢谢您
brugt til at takke en før de har hjulpet dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
谢谢
Brugt til at takke en
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
一会聊
Brugt til at sige farvel
p vc (para você)
给你的
Brugt til at sende noget til en bestemt person