engelsk | Fraser - Rejse | Computer

Computer - Hjem

Kopi
Copy
Klip
Cut
Indsæt
Paste
Fed
Bold
Kursiv
Italic
Understreg
Underline
Skrifttype
Font
Skriftstørrelse
Font Size
Filter
Filter
Sortere A til Z
Sort A to Z
Celle
Cell
Format Maler
Format Painter
Fylde
Fill
Kanter
Borders

Computer - Kontor Knapper

Ny
New
Åben
Open
Gem
Save
Gem som
Save as
Print
Print
Gøre om
Undo
Ændre
Redo
Indsæt
Insert
Slet
Delete
Omdøbe
Rename
Erstatte
Replace
Luk
Close
Annullere
Cancel
Række
Row
Kolonne
Column
Se print
Print Preview
Minimere
Minimize
Genopret
Restore

Computer - Indsæt

Tabel
Table
Billede
Picture
Skema
Chart
Tekst Boks
Text Box
Sidehoved & Sidefod
Header & Footer
Form
Shape
Sidebrud
Page Break

Computer - Side Layout

Faneblad
Tab
Margener
Margins
Set print Område
Set Print Area

Computer - Referencer

Indsæt Fodnote
Insert Footnote
Indsæt Indeks
Insert Index

Computer - Vurdering

Stavning & Grammatik
Spelling & Grammar
Indstil sprog
Set language
Oversæt
Translate
Ordoptælling
Word Count
Balloner
Balloons

Computer - Se

Lineal
Ruler