hindi | Fraser - Rejse | Computer

Computer - Hjem

Kopiuj
Wytnij
Wklej
Pogrubienie
Kursywa
Podkreślenie
Czcionka
Rozmiar czcionki
Filtr
Sortuj od A do Z
Komórka
Malarz formatów
Wypełnienie
Obramowanie

Computer - Kontor Knapper

Nowy
Otwórz
Zapisz
Zapisz jako
Drukuj
Cofnij
Ponów
Wstaw
Usuń
Zmień nazwę
Zamień
Zamknij
Anuluj
Wiersz
Kolumna
Podgląd wydruku
Minimalizuj
Przywróć

Computer - Indsæt

Tabela
Obraz
Wykres
Pole tekstowe
Nagłówek/Stopka
Kształt
Podział strony

Computer - Side Layout

Karta
Marginesy
Ustaw obszar wydruku

Computer - Referencer

Wstaw przypis
Wstaw indeks

Computer - Vurdering

Pisownia i gramatyka
Ustaw język
Przetłumacz
Statystyka wyrazów
Dymki

Computer - Se

Linijka