polsk | Fraser - Rejse | Computer

Computer - Hjem

Copiar
Kopiuj
Cortar
Wytnij
Pegar
Wklej
Negrita
Pogrubienie
Cursiva
Kursywa
Subrayar
Podkreślenie
Fuente
Czcionka
Tamaño de fuente
Rozmiar czcionki
Filtro
Filtr
Ordenar de A a Z
Sortuj od A do Z
Celda
Komórka
Copiar formato
Malarz formatów
Relleno
Wypełnienie
Bordes
Obramowanie

Computer - Kontor Knapper

Nuevo
Nowy
Abrir
Otwórz
Guardar
Zapisz
Guardar como
Zapisz jako
Imprimir
Drukuj
Deshacer
Cofnij
Rehacer
Ponów
Insertar
Wstaw
Eliminar
Usuń
Cambiar nombre
Zmień nazwę
Reemplazar
Zamień
Cerrar
Zamknij
Cancelar
Anuluj
Fila
Wiersz
Columna
Kolumna
Vista previa de impresión
Podgląd wydruku
Minimizar
Minimalizuj
Restaurar
Przywróć

Computer - Indsæt

Tabla
Tabela
Imagen
Obraz
Gráfico
Wykres
Cuadro de texto
Pole tekstowe
Encabezado y pie de página
Nagłówek/Stopka
Forma
Kształt
Salto de página
Podział strony

Computer - Side Layout

Pestaña
Karta
Márgenes
Marginesy
Establecer área de impresión
Ustaw obszar wydruku

Computer - Referencer

Insertar nota al pie
Wstaw przypis
Insertar índice
Wstaw indeks

Computer - Vurdering

Ortografía y gramática
Pisownia i gramatyka
Configuración de idioma
Ustaw język
Traducir
Przetłumacz
Contar palabras
Statystyka wyrazów
Globos
Dymki

Computer - Se

Regla
Linijka