kinesisk | Fraser - Rejse | Datoer og Tid

Datoer og Tid - Klokken

Che ora è?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
At spørge efter klokken
Sono le ___.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Klokken
... otto in punto.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
hel time
... otto e mezza.
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
halv time efter en hel time
... otto e un quarto.
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
kvart time efter en hel time
... otto meno un quarto.
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
kvart time til en hel time

Datoer og Tid - Tid

Quando?
什么时候?(shénme shíhòu?)
At spørge efter den helt præcise tid og dato
adesso
现在(xiànzài)
I dette øjeblik
presto
很快(hěn kuài)
Inden for kort tid
dopo
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
I en uspecificeret længere periode
un anno fa
一年前(yī nián qián)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
il mese scorso
上个月(shàng gè yuè)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
la scorsa settimana
上周(shàng zhōu)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
ieri
昨天(zuótiān)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
oggi
今天(jīntiān)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
domani
明天(míngtiān)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
la prossima settimana
下周(xià zhōu)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
il prossimo anno
明年(míngnián)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
secondo (i)
秒(miǎo)
Tids enhed
minuto (i)
分钟(fēnzhōng)
Tids enhed
ora (e)
小时(xiǎoshí)
Tids enhed
giorno (i)
天(tiān)
Tids enhed
settimana (e)
周(zhōu)
Tids enhed
mese (i)
月(yuè)
Tids enhed
anno (i)
年(nián)
Tids enhed
alba
黎明(límíng)
Tidspunkt på dagen
mattina
早上(zǎoshang)
Tidspunkt på dagen
mezzogiorno
中午(zhōngwǔ)
Tidspunkt på dagen
pomeriggio
下午(xiàwǔ)
Tidspunkt på dagen
sera
晚上(wǎnshàng)
Tidspunkt på dagen
crepuscolo
黄昏(huánghūn)
Tidspunkt på dagen
notte
夜晚(yèwǎn)
Tidspunkt på dagen
mezzanotte
午夜(wǔyè)
Tidspunkt på dagen

Datoer og Tid - Ugedage

Lunedì
周一(zhōuyī)
Ugedag
Martedì
周二(zhōu'èr)
Ugedag
Mercoledì
周三(zhōusān)
Ugedag
Giovedì
周四(zhōu sì)
Ugedag
Venerdì
周五(zhōu wǔ)
Ugedag
Sabato
周六(zhōu liù)
Ugedag
Domenica
周日(zhōu rì)
Ugedag

Datoer og Tid - Årstider

primavera
春季(chūnjì)
Årstid
estate
夏季(xiàjì)
Årstid
autunno
秋季(qiūjì)
Årstid
inverno
冬季(dōngjì)
Årstid