arabisk | Fraser - Rejse | Datoer og Tid

Datoer og Tid - Klokken

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
ما الساعة؟
At spørge efter klokken
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
إنها الساعة ______.
Klokken
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... الثامنة تماما.
hel time
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... الثامنة والنصف.
halv time efter en hel time
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... الثامنة والربع.
kvart time efter en hel time
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... ثمانية إلا ربع.
kvart time til en hel time

Datoer og Tid - Tid

什么时候?(shénme shíhòu?)
متى؟
At spørge efter den helt præcise tid og dato
现在(xiànzài)
الآن
I dette øjeblik
很快(hěn kuài)
حالا
Inden for kort tid
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
لاحقا
I en uspecificeret længere periode
一年前(yī nián qián)
منذ عام
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
上个月(shàng gè yuè)
الشهر الفائت
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
上周(shàng zhōu)
الأسبوع الفائت
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
昨天(zuótiān)
البارحة
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
今天(jīntiān)
اليوم
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
明天(míngtiān)
غدا
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
下周(xià zhōu)
الأسبوع القادم
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
明年(míngnián)
العام القادم
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
秒(miǎo)
ثانية/ثواني
Tids enhed
分钟(fēnzhōng)
دقيقة/دقائق
Tids enhed
小时(xiǎoshí)
ساعة/ساعات
Tids enhed
天(tiān)
يوم/أيام
Tids enhed
周(zhōu)
أسبوع/أسابيع
Tids enhed
月(yuè)
شهر/أشهر
Tids enhed
年(nián)
عام/أعوام
Tids enhed
黎明(límíng)
الفجر
Tidspunkt på dagen
早上(zǎoshang)
الصباح
Tidspunkt på dagen
中午(zhōngwǔ)
الظهر
Tidspunkt på dagen
下午(xiàwǔ)
بعد الظهر
Tidspunkt på dagen
晚上(wǎnshàng)
مساء
Tidspunkt på dagen
黄昏(huánghūn)
الغسق
Tidspunkt på dagen
夜晚(yèwǎn)
الليل
Tidspunkt på dagen
午夜(wǔyè)
منتصف الليل
Tidspunkt på dagen

Datoer og Tid - Ugedage

周一(zhōuyī)
الاثنين
Ugedag
周二(zhōu'èr)
الثلاثاء
Ugedag
周三(zhōusān)
الأربعاء
Ugedag
周四(zhōu sì)
الخميس
Ugedag
周五(zhōu wǔ)
الجمعة
Ugedag
周六(zhōu liù)
السبت
Ugedag
周日(zhōu rì)
الأحد
Ugedag

Datoer og Tid - Årstider

春季(chūnjì)
الربيع
Årstid
夏季(xiàjì)
الصيف
Årstid
秋季(qiūjì)
الخريف
Årstid
冬季(dōngjì)
الشتاء
Årstid