esperanto | Fraser - Rejse | Datoer og Tid

Datoer og Tid - Klokken

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Kioma horo estas?
At spørge efter klokken
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Estas ___.
Klokken
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... la oka.
hel time
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... la oka kaj tridek.
halv time efter en hel time
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... la oka kaj dek kvin.
kvart time efter en hel time
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... la sepa kaj kvardek kvin.
kvart time til en hel time

Datoer og Tid - Tid

什么时候?(shénme shíhòu?)
Kiam?
At spørge efter den helt præcise tid og dato
现在(xiànzài)
nu
I dette øjeblik
很快(hěn kuài)
baldaŭ
Inden for kort tid
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
pli malfrue
I en uspecificeret længere periode
一年前(yī nián qián)
antaŭ jaro
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
上个月(shàng gè yuè)
pasintmonate
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
上周(shàng zhōu)
pasintsemajne
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
昨天(zuótiān)
hieraŭ
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
今天(jīntiān)
hodiaŭ
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
明天(míngtiān)
morgaŭ
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
下周(xià zhōu)
venontsemajne
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
明年(míngnián)
venontjare
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
秒(miǎo)
sekundo(j)
Tids enhed
分钟(fēnzhōng)
minuto(j)
Tids enhed
小时(xiǎoshí)
horo(j)
Tids enhed
天(tiān)
tago(j)
Tids enhed
周(zhōu)
semajno(j)
Tids enhed
月(yuè)
monato(j)
Tids enhed
年(nián)
jaro(j)
Tids enhed
黎明(límíng)
aŭroro
Tidspunkt på dagen
早上(zǎoshang)
antaŭtagmezo
Tidspunkt på dagen
中午(zhōngwǔ)
tagmezo
Tidspunkt på dagen
下午(xiàwǔ)
posttagmezo
Tidspunkt på dagen
晚上(wǎnshàng)
verspero
Tidspunkt på dagen
黄昏(huánghūn)
antaŭvespero
Tidspunkt på dagen
夜晚(yèwǎn)
nokto
Tidspunkt på dagen
午夜(wǔyè)
noktmezo
Tidspunkt på dagen

Datoer og Tid - Ugedage

周一(zhōuyī)
lundo
Ugedag
周二(zhōu'èr)
mardo
Ugedag
周三(zhōusān)
merkredo
Ugedag
周四(zhōu sì)
ĵaŭdo
Ugedag
周五(zhōu wǔ)
vendredo
Ugedag
周六(zhōu liù)
sabato
Ugedag
周日(zhōu rì)
dimanĉo
Ugedag

Datoer og Tid - Årstider

春季(chūnjì)
printempo
Årstid
夏季(xiàjì)
somero
Årstid
秋季(qiūjì)
aŭtuno
Årstid
冬季(dōngjì)
vintro
Årstid