rumænsk | Fraser - Rejse | Datoer og Tid

Datoer og Tid - Klokken

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Cât este ora?
At spørge efter klokken
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Este ___.
Klokken
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... ora opt.
hel time
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... ora opt și jumătate.
halv time efter en hel time
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... ora opt și un sfert.
kvart time efter en hel time
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... ora opt fără un sfert.
kvart time til en hel time

Datoer og Tid - Tid

什么时候?(shénme shíhòu?)
Când?
At spørge efter den helt præcise tid og dato
现在(xiànzài)
Acum
I dette øjeblik
很快(hěn kuài)
În curând
Inden for kort tid
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
Mai târziu
I en uspecificeret længere periode
一年前(yī nián qián)
Anul trecut
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
上个月(shàng gè yuè)
Luna trecută
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
上周(shàng zhōu)
Săptămâna trecută
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
昨天(zuótiān)
Ieri
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
今天(jīntiān)
Astăzi/azi
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
明天(míngtiān)
Mâine
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
下周(xià zhōu)
Săptămâna viitoare
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
明年(míngnián)
Anul viitor
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
秒(miǎo)
Secundă/secunde
Tids enhed
分钟(fēnzhōng)
Minut(e)
Tids enhed
小时(xiǎoshí)
Oră/ore
Tids enhed
天(tiān)
Zi(le)
Tids enhed
周(zhōu)
Săptămână/săptămâni
Tids enhed
月(yuè)
Lună/luni
Tids enhed
年(nián)
An(i)
Tids enhed
黎明(límíng)
Răsărit
Tidspunkt på dagen
早上(zǎoshang)
Dimineață
Tidspunkt på dagen
中午(zhōngwǔ)
Amiază
Tidspunkt på dagen
下午(xiàwǔ)
După amiază
Tidspunkt på dagen
晚上(wǎnshàng)
Seară
Tidspunkt på dagen
黄昏(huánghūn)
Amurg
Tidspunkt på dagen
夜晚(yèwǎn)
Noapte
Tidspunkt på dagen
午夜(wǔyè)
Miezul nopții
Tidspunkt på dagen

Datoer og Tid - Ugedage

周一(zhōuyī)
Luni
Ugedag
周二(zhōu'èr)
Marți
Ugedag
周三(zhōusān)
Miercuri
Ugedag
周四(zhōu sì)
Joi
Ugedag
周五(zhōu wǔ)
Vineri
Ugedag
周六(zhōu liù)
Sâmbătă
Ugedag
周日(zhōu rì)
Duminică
Ugedag

Datoer og Tid - Årstider

春季(chūnjì)
primăvară
Årstid
夏季(xiàjì)
vară
Årstid
秋季(qiūjì)
toamnă
Årstid
冬季(dōngjì)
iarnă
Årstid