ungarsk | Fraser - Rejse | Datoer og Tid

Datoer og Tid - Klokken

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Hány óra van?
At spørge efter klokken
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
______.
Klokken
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
...nyolc óra.
hel time
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
...fél kilenc
halv time efter en hel time
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
....negyed kilenc.
kvart time efter en hel time
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
...háromnegyed nyolc.
kvart time til en hel time

Datoer og Tid - Tid

什么时候?(shénme shíhòu?)
Mikor?
At spørge efter den helt præcise tid og dato
现在(xiànzài)
Most
I dette øjeblik
很快(hěn kuài)
Hamarosan
Inden for kort tid
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
később
I en uspecificeret længere periode
一年前(yī nián qián)
egy éve
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
上个月(shàng gè yuè)
múlt hónapban
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
上周(shàng zhōu)
múlt héten
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
昨天(zuótiān)
Tegnap
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
今天(jīntiān)
Ma
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
明天(míngtiān)
Holnap
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
下周(xià zhōu)
Jövő hét
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
明年(míngnián)
Jövő év
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
秒(miǎo)
másodperc(ek)
Tids enhed
分钟(fēnzhōng)
perc(ek)
Tids enhed
小时(xiǎoshí)
óra(órák)
Tids enhed
天(tiān)
nap(ok)
Tids enhed
周(zhōu)
hét(hetek)
Tids enhed
月(yuè)
hónap(ok)
Tids enhed
年(nián)
év(ek)
Tids enhed
黎明(límíng)
hajnal
Tidspunkt på dagen
早上(zǎoshang)
reggel
Tidspunkt på dagen
中午(zhōngwǔ)
dél
Tidspunkt på dagen
下午(xiàwǔ)
délután
Tidspunkt på dagen
晚上(wǎnshàng)
este
Tidspunkt på dagen
黄昏(huánghūn)
szürkület
Tidspunkt på dagen
夜晚(yèwǎn)
éjszaka
Tidspunkt på dagen
午夜(wǔyè)
éjfél
Tidspunkt på dagen

Datoer og Tid - Ugedage

周一(zhōuyī)
Hétfő
Ugedag
周二(zhōu'èr)
Kedd
Ugedag
周三(zhōusān)
Szerda
Ugedag
周四(zhōu sì)
Csütörtök
Ugedag
周五(zhōu wǔ)
Péntek
Ugedag
周六(zhōu liù)
Szombat
Ugedag
周日(zhōu rì)
Vasárnap
Ugedag

Datoer og Tid - Årstider

春季(chūnjì)
Tavasz
Årstid
夏季(xiàjì)
Nyár
Årstid
秋季(qiūjì)
Ősz
Årstid
冬季(dōngjì)
Tél
Årstid