kinesisk | Fraser - Rejse | Datoer og Tid

Datoer og Tid - Klokken

Która godzina?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
At spørge efter klokken
Jest ___.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Klokken
... ósma.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
hel time
... wpół do dziewiątej.
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
halv time efter en hel time
... piętnaście/kwadrans po ósmej.
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
kvart time efter en hel time
... za piętnaście/kwadrans ósma.
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
kvart time til en hel time

Datoer og Tid - Tid

Kiedy?
什么时候?(shénme shíhòu?)
At spørge efter den helt præcise tid og dato
teraz
现在(xiànzài)
I dette øjeblik
wkrótce
很快(hěn kuài)
Inden for kort tid
później
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
I en uspecificeret længere periode
rok temu
一年前(yī nián qián)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
w zeszłym miesiącu
上个月(shàng gè yuè)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
w zeszłym tygodniu
上周(shàng zhōu)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
wczoraj
昨天(zuótiān)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
dzisiaj
今天(jīntiān)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
jutro
明天(míngtiān)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
w przyszłym tygodniu
下周(xià zhōu)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
w przyszłym roku
明年(míngnián)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
sekunda (sekund(y))
秒(miǎo)
Tids enhed
minuta (minut(y))
分钟(fēnzhōng)
Tids enhed
godzina (godzin(y))
小时(xiǎoshí)
Tids enhed
dzień (dni)
天(tiān)
Tids enhed
tydzień (tygodni(e))
周(zhōu)
Tids enhed
miesiąc (miesiące/miesięcy)
月(yuè)
Tids enhed
rok (lat(a))
年(nián)
Tids enhed
świt
黎明(límíng)
Tidspunkt på dagen
rano
早上(zǎoshang)
Tidspunkt på dagen
południe
中午(zhōngwǔ)
Tidspunkt på dagen
popołudnie
下午(xiàwǔ)
Tidspunkt på dagen
wieczór
晚上(wǎnshàng)
Tidspunkt på dagen
zmierzch
黄昏(huánghūn)
Tidspunkt på dagen
noc
夜晚(yèwǎn)
Tidspunkt på dagen
północ
午夜(wǔyè)
Tidspunkt på dagen

Datoer og Tid - Ugedage

poniedziałek
周一(zhōuyī)
Ugedag
wtorek
周二(zhōu'èr)
Ugedag
środa
周三(zhōusān)
Ugedag
czwartek
周四(zhōu sì)
Ugedag
piątek
周五(zhōu wǔ)
Ugedag
sobota
周六(zhōu liù)
Ugedag
niedziela
周日(zhōu rì)
Ugedag

Datoer og Tid - Årstider

wiosna
春季(chūnjì)
Årstid
lato
夏季(xiàjì)
Årstid
jesień
秋季(qiūjì)
Årstid
zima
冬季(dōngjì)
Årstid