kinesisk | Fraser - Rejse | Datoer og Tid

Datoer og Tid - Klokken

¿Qué hora es?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
At spørge efter klokken
Son las ____.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Klokken
... ocho en punto.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
hel time
... ocho y media.
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
halv time efter en hel time
... ocho y cuarto.
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
kvart time efter en hel time
... cuarto para las 8.
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
kvart time til en hel time

Datoer og Tid - Tid

¿Cuándo?
什么时候?(shénme shíhòu?)
At spørge efter den helt præcise tid og dato
ahora
现在(xiànzài)
I dette øjeblik
pronto
很快(hěn kuài)
Inden for kort tid
después
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
I en uspecificeret længere periode
hace un año
一年前(yī nián qián)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
hace un mes
上个月(shàng gè yuè)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
la semana pasada
上周(shàng zhōu)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
ayer
昨天(zuótiān)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
hoy
今天(jīntiān)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
mañana
明天(míngtiān)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
la semana que viene
下周(xià zhōu)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
año próximo
明年(míngnián)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
segundo(s)
秒(miǎo)
Tids enhed
minuto(s)
分钟(fēnzhōng)
Tids enhed
hora(s)
小时(xiǎoshí)
Tids enhed
día(s)
天(tiān)
Tids enhed
semana(s)
周(zhōu)
Tids enhed
mes(es)
月(yuè)
Tids enhed
año(s)
年(nián)
Tids enhed
amanecer
黎明(límíng)
Tidspunkt på dagen
mañana
早上(zǎoshang)
Tidspunkt på dagen
mediodía
中午(zhōngwǔ)
Tidspunkt på dagen
tarde
下午(xiàwǔ)
Tidspunkt på dagen
tarde
晚上(wǎnshàng)
Tidspunkt på dagen
anochecer
黄昏(huánghūn)
Tidspunkt på dagen
noche
夜晚(yèwǎn)
Tidspunkt på dagen
medianoche
午夜(wǔyè)
Tidspunkt på dagen

Datoer og Tid - Ugedage

Lunes
周一(zhōuyī)
Ugedag
Martes
周二(zhōu'èr)
Ugedag
Miércoles
周三(zhōusān)
Ugedag
Jueves
周四(zhōu sì)
Ugedag
Viernes
周五(zhōu wǔ)
Ugedag
Sábado
周六(zhōu liù)
Ugedag
Domingo
周日(zhōu rì)
Ugedag

Datoer og Tid - Årstider

primavera
春季(chūnjì)
Årstid
verano
夏季(xiàjì)
Årstid
otoño
秋季(qiūjì)
Årstid
invierno
冬季(dōngjì)
Årstid