kinesisk | Fraser - Rejse | Datoer og Tid

Datoer og Tid - Klokken

Bây giờ là mấy giờ?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
At spørge efter klokken
Bây giờ là ___.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Klokken
... 8 giờ.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
hel time
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
halv time efter en hel time
... tám giờ mười lăm (phút).
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
kvart time efter en hel time
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
kvart time til en hel time

Datoer og Tid - Tid

Bao giờ?/Khi nào?
什么时候?(shénme shíhòu?)
At spørge efter den helt præcise tid og dato
bây giờ
现在(xiànzài)
I dette øjeblik
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
很快(hěn kuài)
Inden for kort tid
sau (này)
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
I en uspecificeret længere periode
một năm trước/năm ngoái
一年前(yī nián qián)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
(một) tháng trước
上个月(shàng gè yuè)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
(một) tuần trước
上周(shàng zhōu)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
(ngày) hôm qua
昨天(zuótiān)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
(ngày) hôm nay
今天(jīntiān)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
(ngày) mai
明天(míngtiān)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
tuần sau/sang tuần
下周(xià zhōu)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
năm sau/sang năm
明年(míngnián)
Tid i forbindelse med den efterspurgte dag
giây
秒(miǎo)
Tids enhed
phút
分钟(fēnzhōng)
Tids enhed
giờ
小时(xiǎoshí)
Tids enhed
ngày
天(tiān)
Tids enhed
tuần
周(zhōu)
Tids enhed
tháng
月(yuè)
Tids enhed
năm
年(nián)
Tids enhed
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
黎明(límíng)
Tidspunkt på dagen
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
早上(zǎoshang)
Tidspunkt på dagen
(buổi) trưa/ban trưa
中午(zhōngwǔ)
Tidspunkt på dagen
(buổi) chiều/ban chiều
下午(xiàwǔ)
Tidspunkt på dagen
(buổi) tối/ban tối
晚上(wǎnshàng)
Tidspunkt på dagen
chập tối/chạng vạng
黄昏(huánghūn)
Tidspunkt på dagen
đêm/tối muộn
夜晚(yèwǎn)
Tidspunkt på dagen
nửa đêm
午夜(wǔyè)
Tidspunkt på dagen

Datoer og Tid - Ugedage

Thứ hai
周一(zhōuyī)
Ugedag
Thứ ba
周二(zhōu'èr)
Ugedag
Thứ tư
周三(zhōusān)
Ugedag
Thứ năm
周四(zhōu sì)
Ugedag
Thứ sáu
周五(zhōu wǔ)
Ugedag
Thứ bảy
周六(zhōu liù)
Ugedag
Chủ nhật
周日(zhōu rì)
Ugedag

Datoer og Tid - Årstider

(mùa) xuân
春季(chūnjì)
Årstid
(mùa) hè/(mùa) hạ
夏季(xiàjì)
Årstid
(mùa) thu
秋季(qiūjì)
Årstid
(mùa) đông
冬季(dōngjì)
Årstid