fransk | Fraser - Rejse | Flirte

Flirte - Samtale

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Je peux me joindre à vous ?
At spørge efter om du må sætte dig ved nogens bord eller stå ved siden af ham/hende i baren
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Je peux vous offrir un verre ?
At spørge efter om du må give personen en drink
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Vous venez ici souvent ?
Småsnak
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Vous faites quoi dans la vie ?
Småsnak
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Vous voulez danser ?
At spørge en efter om han/hun vil danse
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
On sort prendre l'air ?
At spørge en person efter om hun vil med dig udenfor
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
On va se distraire ailleurs ?
At spørge en person efter om han/hun vil med dig et andet sted hen
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Sortons de là !
At spørge en person om at forlade stedet sammen med dig og gå et andet sted hen
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Chez toi ou chez moi ?
At spørge en person efter hvor I vil sove sammen henne
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Tu veux venir voir un film chez moi ?
At invitere en person med hjem og se en film hos dig
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Tu as quelque chose de prévu ce soir ?
Indirekte måde at spørge efter en date på
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Tu veux déjeuner/dîner avec moi un de ces jours ?
At spørge efter en date
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Tu veux aller prendre un café ?
At spørge efter at bruge noget tid sammen og lære hinanden bedre at kende
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Je peux te conduire/ramener chez toi ?
At vise interesse i at fortsætte aftenen
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Tu veux qu'on se revoit ?
At spørge efter en mere date
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit !
Høflig måde at slutte aftenen af på
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Tu veux rentrer prendre un café ?
At invitere en person med ind

Flirte - Komplimentere

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Tu me plaît beaucoup.
At komplimentere en persons udseende
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
T'es tellement drôle !
At komplimentere en persons humor
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Tu as de très beaux yeux !
At komplimentere en persons øjne
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Tu es un très un bon danseur / une très bonne danseuse !
At komplimentere en persons danseevner
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Cette chemise/robe te va très bien !
At komplimentere en persons tøjstil
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
J'ai pensé à toi toute la journée !
At vise at du rigtig godt kan lide personen
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
C'était sympa de discuter avec toi !
At komplimentere en efter endt samtale

Flirte - At Sige Nej

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Je ne suis pas intéressé(e).
Høflig måde at afslå en på
别烦我。(bié fán wǒ.)
Laisse-moi tranquille.
Ligefrem måde at afslå en på
滚!(gǔn!)
Va te faire voir !
Uhøflig måde at afslå en på
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Ne me touche pas !
At sige nej når en anden person rører ved dig
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Enlève tes mains de là !
At sige nej når den anden person rører ved dig med sine hænder