tyrkisk | Fraser - Rejse | Flirte

Flirte - Samtale

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Size eşlik edebilir miyim?
At spørge efter om du må sætte dig ved nogens bord eller stå ved siden af ham/hende i baren
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Size içecek birşey ısmarlayabilir miyim?
At spørge efter om du må give personen en drink
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Buraya sık gelir misiniz?
Småsnak
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Peki, ne iş yapıyorsunuz?
Småsnak
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Dans etmek ister misiniz?
At spørge en efter om han/hun vil danse
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Biraz temiz hava almak istermisiniz?
At spørge en person efter om hun vil med dig udenfor
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Başka bir partiye gitmek ister misin?
At spørge en person efter om han/hun vil med dig et andet sted hen
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Hadi buradan dışarı çıkalım!
At spørge en person om at forlade stedet sammen med dig og gå et andet sted hen
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Benim evime mi yoksa senin evine mi gidelim?
At spørge en person efter hvor I vil sove sammen henne
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Benim evimde film izlemek ister misin?
At invitere en person med hjem og se en film hos dig
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Bu gece için bir planın var mı?
Indirekte måde at spørge efter en date på
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Benimle bazen öğlen yemeği/akşam yemeği yemek ister miydin?
At spørge efter en date
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Benimle bir kahve içer miydin?
At spørge efter at bruge noget tid sammen og lære hinanden bedre at kende
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Seni evine bırakabilir miyim?
At vise interesse i at fortsætte aftenen
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Tekrar buluşabilir miyiz?
At spørge efter en mere date
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Bu hoş akşam için teşekkür ederim! İyi geceler!
Høflig måde at slutte aftenen af på
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Bir kahve için içeri gelir miydin?
At invitere en person med ind

Flirte - Komplimentere

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Sen harikasın!
At komplimentere en persons udseende
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Çok komiksin!
At komplimentere en persons humor
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Çok güzel gözlerin var!
At komplimentere en persons øjne
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Sen harika dans ediyorsun!
At komplimentere en persons danseevner
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Bu kıyafette/gömlekte çok güzel görünüyorsun!
At komplimentere en persons tøjstil
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Bütün gün seni düşünüyordum!
At vise at du rigtig godt kan lide personen
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Seninle konuşmak gerçekten çok hoştu!
At komplimentere en efter endt samtale

Flirte - At Sige Nej

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
İlgilenmiyorum.
Høflig måde at afslå en på
别烦我。(bié fán wǒ.)
Beni yalnız bırak.
Ligefrem måde at afslå en på
滚!(gǔn!)
Kaybol!
Uhøflig måde at afslå en på
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Bana dokunma!
At sige nej når en anden person rører ved dig
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Çek ellerini üstümden!
At sige nej når den anden person rører ved dig med sine hænder