kinesisk | Fraser - Rejse | Almen

Almen - Essentielle

Can you help me, please?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
At spørge efter hjælp
Do you speak English?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
At spørge efter om en person snakker engelsk
Do you speak _[language]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
At spørge efter om en person snakker et bestemt sprog
I don't speak_[language]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
At tydeliggøre at du ikke snakke et bestemt sprog
I don't understand.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
At forklare at du ikke forstår noget

Almen - Samtale

Hello!
您好!(nín hǎo!)
Almindelig hilsen
Hi!
你好!(nǐ hǎo!)
Uformel hilsen
Good Morning!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Hilsen brugt om morgenen
Good Evening!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Hilsen brugt om aftenen
Good Night!
晚安!(wǎn'ān!)
Hilsen brugt når man tager afsted om aftenen/natten eller før man går i seng
How are you?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Venlig småsnak om hvordan den anden person har det
Good, thank you.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Venligt svar til 'Hvordan har du det?'
What’s your name?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
At spørge efter den anden persons navn
My name is ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
At fortælle en dit navn
Where are you from?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
At spørge efter nogens oprindelse
I am from___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
At svare på din oprindelse
How old are you?
您多大了?(nín duōdàle?)
At spørge efter nogens alder
I am___years old.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
At svare på din alder
Yes
是(shì)
Positivt svar
No
不是(bùshì)
Negativt svar
Please
请(qǐng)
Et fyldeord som tilføjer et positivt præg
Here you go!
给你!(gěi nǐ!)
Brugt når man giver noget til en
Thank you.
谢谢。(xièxiè.)
At takke nogen
Thank you very much.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
At takke nogen meget med varme
You're welcome.
不客气。(bù kèqì.)
At svare venligt på et "tak"
I am sorry.
对不起。(duìbùqǐ.)
At undskylde for noget
Excuse me.
打扰了。(dǎrǎole.)
At få ens opmærksomhed
It's OK.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
At svare på en undskyldning hvis du accepterer den
No problem.
没关系。(méiguānxì.)
At svare på en undskyldning hvis du accepterer den
Watch out!
当心!(dāngxīn!)
At gøre en opmærksom på fare
I am hungry.
我饿了。(wǒ è le.)
Brugt når du er sulten
I am thirsty.
我渴了。(wǒ kě le.)
Brugt når du er tørstig
I am tired.
我累了。(wǒ lèi le.)
Brugt når du er træt
I am sick.
我病了。(wǒ bìng le.)
Brugt når du er syg
I don't know.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Du kender ikke svaret på et spørgsmål
It was nice meeting you.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Venlig fravel frase efter det første møde
Goodbye!
再见!(zàijiàn!)
At sige farvel

Almen - Klager

I would like to make a complaint.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
En venlig måde at starte din klage på
Who is in charge here?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
At finde ud af hvem der er ansvarlig
This is totally unacceptable!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
At vise din utilfredshed meget stærkt
I want my money back!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
At spørge efter en tilbagebetalelse
We have been waiting for over an hour.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
At klage over meget lange ventetider

Almen - At bande

This food tastes like crap!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Uhøflig måde at vise man er utilfreds med sit mad på
This drink tastes like piss!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Uhøflig måde at vise man er utilfreds med sin drink på
This place is a shithole!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Uhøflig måde at vise man er utilfreds med et sted på
This car is a wreck!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Uhøflig måde at vise man er utilfreds med en bil på
The service sucks!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Uhøflig måde at vise man er utilfreds med servicen på
This is a total rip-off!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
At klage uforskammet over en høj pris
That is bullshit!
扯淡!(chědàn!)
Uforskammet måde at vise tvivl over noget en sagde
You are a stupid moron!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
At fornærme en person ved at kritisere hans/hendes intelligens
You don't know shit!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
At fornærme en person ved at kritisere hans/hendes viden
Piss off!
滚开!(gǔn kāi!)
At fortælle en person på en uforskammet måde at han/hun skal gå med det samme
Let's settle this outside!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
At spørge en person om at slås udenfor et sted