kinesisk | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى.
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
أشعر بأنني مريض
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة!
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
ساعدوني!
救命!(jiùmìng!)
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
اطلب سيارة إسعاف
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

إنه يؤلم هنا.
这里疼。(zhèlǐ téng.)
At vise hvor det gør ondt
لدي حكة هنا.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
At vise hvor du har et udslæt
لدي حمى
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
At informere om at du har feber
مصاب بنزلة برد.
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
At informere om at du er forkølet
أنا مصاب بالسعال.
我咳嗽。(wǒ késòu.)
At informere om at du har en hoste
أنا متعب طوال الوقت.
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
At informere om at du er har været trær på det sidste
أشعر بالدوار
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
At informere om at du føler dig svimmel
ليست لدي أية شهية.
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
At informere om at du ikke har lyst til at spise
لا يمكنني النوم في الليل.
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
At informere om at du ikke kan sove om natten
عضتني حشرة
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
أعتقد أنها الحرارة.
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
[جزء من الجسم]_يؤلمني.
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
لا يمكنني تحريك_[جزء من الجسم].
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
...الرأس...
…头…(…tóu…)
Kropsdel
... المعدة...
…胃…(…wèi…)
Kropsdel
...اليد...
…手臂…(…shǒubì…)
Kropsdel
...الساق...
…腿…(…tuǐ…)
Kropsdel
...الصدر...
…胸…(…xiōng…)
Kropsdel
...القلب...
…心脏…(…xīnzàng…)
Kropsdel
...الحلق...
…喉咙…(…hóulóng…)
Kropsdel
... عين...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Kropsdel
...الظهر...
…背…(…bèi…)
Kropsdel
...قدم...
…脚…(…jiǎo…)
Kropsdel
...يد...
…手…(…shǒu…)
Kropsdel
...أذن...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Kropsdel
...الأمعاء...
…肠…(…cháng…)
Kropsdel
...الأسنان...
…牙…(…Yá…)
Kropsdel
أعاني من السكري.
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
At informere om din diabetes
أعاني من الربو.
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
At informere on din astma
لدي مرض في القلب.
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
At informere om dit dårlige hjerte
أنا حامل.
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
At informere om din graviditet
كم من المرات علي تناول هذا؟
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
At spørge efter medicinens dosering
هل هو معد؟
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
هل يمكنني البقاء في الشمس/الذهاب إلى السباحة/القيام بالرياضة/شرب الكحول؟
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
ها هي وثائق الضمان الخاصة بي.
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
At vise dine forsikringsdokumenter
ليس لدي ضمان صحي.
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
أحتاج ملاحظة مرضية
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
أشعر بشيء من التحسن
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
At informere om at din tilstand er forbedret
لقد ساء الأمر أكثر.
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
At informere om at din tilstand er blevet værre
الوضع ما زال على حاله.
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

أرغب في شراء بعض_____.
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
At spørge efter et bestemt produkt
مسكنات الألم
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medicin
بنسلين
青霉素(qīngméisù)
Medicin
أسبرين
阿司匹林(āsīpīlín)
Medicin
إنسولين
胰岛素(yídǎosù)
Medicin
مرهم
软膏(ruǎngāo)
Medicine
حبوب تنويم
安眠药(ānmiányào)
Medicin
فوط صحية
卫生巾(wèishēng jīn)
Medicinsk produkt
مطهر
消毒剂(xiāodú jì)
Medicinsk produkt
ضمادات
创可贴(chuàngkětiē)
Medicinsk produkt
ضمادات
绷带(bēngdài)
Medicinsk produkt
حبوب منع الحمل
避孕药(bìyùn yào)
Medicinsk produkt
واقي ذكري
避孕套(bìyùn tào)
Andet produkt
كريم حماية من الشمس
防晒霜(fángshài shuāng)
Andet produkt

Helbred - Allergier

لدي حساسية من____.
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
At informere om dine allergier
غبار الطلع
花粉(huāfěn)
Allergi
شعر الحيوانات
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Dyreallergi
لسعة النحل أو الدبابير
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Insektallergi
عث الغبار
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergi
العفن
霉菌(méijūn)
Allergi
المطاط
橡浆(xiàng jiāng)
Allergi
البنسلين
青霉素(qīngméisù)
Lægemiddel allergi
الجوز/الفستق
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Madallergi
بذور السمسم/بذور دوار الشمس
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Madallergi
البيض
鸡蛋(jīdàn)
Madallergi
طعام البحر/السمك/المحار/القريدس
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Madallergi
الطحين/القمح
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Madallergi
حليب/لاكتوز/الألبان
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Madallergi
الجلوتين
面筋(miànjīn)
Madallergi
الصويا
大豆(dàdòu)
Madallergi
النباتات البقولية/الفول/البازلاء/الذرة
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Madallergi
الفطر
蘑菇(mógū)
Madallergi
الفاكهة/الكيوي/جوز الهند
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Madallergi
الزنجبيل/القرفة/الكزبرة
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Madallergi
الثوم المعمر/ البصل/الثوم
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Madallergi
الكحول
酒精(jiǔjīng)
Madallergi