italiensk | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

I need to go to the hospital.
Devo andare in ospedale.
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
I feel sick.
Non mi sento bene.
I need to see a doctor immediately!
Ho bisogno di un dottore subito!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
Help!
Aiuto!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
Call an ambulance!
Chiamate un'ambulanza!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

It hurts here.
Mi fa male qui.
At vise hvor det gør ondt
I have a rash here.
Ho uno sfogo qui.
At vise hvor du har et udslæt
I have a fever.
Ho la febbre.
At informere om at du har feber
I have a cold.
Ho il raffreddore.
At informere om at du er forkølet
I have a cough.
Ho la tosse.
At informere om at du har en hoste
I am tired all the time.
Sono sempre stanco.
At informere om at du er har været trær på det sidste
I feel dizzy.
Mi gira la testa.
At informere om at du føler dig svimmel
I don't have any appetite.
Non ho fame.
At informere om at du ikke har lyst til at spise
I can't sleep at night.
Non riesco a dormire la notte.
At informere om at du ikke kan sove om natten
An insect bit me.
Un insetto mi ha punto.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
I think it's the heat.
Credo che sia il caldo.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
I think that I have eaten something bad.
Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
My _[body part]_ hurts.
Mi fa male il _[parte del corpo]_.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
I can't move my _[body part]_.
Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
... head ...
... testa ...
Kropsdel
... stomach ...
... pancia ...
Kropsdel
... arm ...
... braccio ...
Kropsdel
... leg ...
... gamba...
Kropsdel
... chest ...
... petto ...
Kropsdel
... heart ...
... cuore ...
Kropsdel
... throat ...
... gola ...
Kropsdel
... eye ...
... occhio ...
Kropsdel
... back ...
... schiena ...
Kropsdel
... foot ...
... piede ...
Kropsdel
... hand ...
... mano ...
Kropsdel
... ear ...
... orecchio ...
Kropsdel
... bowels ...
... intestino ...
Kropsdel
... tooth ...
... dente ...
Kropsdel
I have diabetes.
Ho il diabete
At informere om din diabetes
I have asthma.
Ho l'asma.
At informere on din astma
I have a heart condition.
Ho problemi di cuore.
At informere om dit dårlige hjerte
I'm pregnant.
Sono incinta.
At informere om din graviditet
How many times a day should I take this?
Quante volte al giorno devo prenderla?
At spørge efter medicinens dosering
Is it contagious?
E' contagioso?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare sport/bere alcolici?
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
Here are my insurance documents.
Ecco i miei documenti dell'assicurazione.
At vise dine forsikringsdokumenter
I don't have health insurance.
Non ho l'assicurazione sanitaria.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
I need a sick note.
Mi serve un certificato di malattia.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
I feel a bit better.
Mi sento un po' meglio.
At informere om at din tilstand er forbedret
It has gotten worse.
Sto peggiorando.
At informere om at din tilstand er blevet værre
It's the same as before.
Non è cambiato nulla.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

I would like to buy some___.
Vorrei comprare dell'____.
At spørge efter et bestemt produkt
painkillers
antidolorifico
Medicin
penicillin
penicillina
Medicin
aspirin
aspirina
Medicin
insulin
insulina
Medicin
ointment
unguento
Medicine
sleeping pills
sonnifero
Medicin
sanitary pads
assorbenti
Medicinsk produkt
disinfectant
disinfettante
Medicinsk produkt
band aids
cerotti
Medicinsk produkt
bandages
bende
Medicinsk produkt
birth control pills
pillola anti-concezionale
Medicinsk produkt
condoms
preservativi
Andet produkt
sun protection
crema solare
Andet produkt

Helbred - Allergier

I'm allergic to ___.
Sono allergico a ____.
At informere om dine allergier
pollen
polline
Allergi
animal hair
pelo di animali
Dyreallergi
bee stings/wasp stings
punture d'ape/punture di vespa
Insektallergi
dust mites
acari della polvere
Allergi
mold
muffa
Allergi
latex
lattice
Allergi
penicillin
penicillina
Lægemiddel allergi
nuts/peanuts
noci/arachidi
Madallergi
sesame seeds/sunflower seeds
sesamo/semi di girasole
Madallergi
egg
uova
Madallergi
seafood/fish/shellfish/shrimps
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Madallergi
flour/wheat
farina/frumento
Madallergi
milk/lactose/dairy
latte/lattosio/latticini
Madallergi
gluten
glutine
Madallergi
soy
soia
Madallergi
leguminous plants/beans/peas/corn
leguminose/fagioli/piselli/mais
Madallergi
mushrooms
funghi
Madallergi
fruit/kiwi/coconut
frutta/kiwi/cocco
Madallergi
ginger/cinnamon/coriander
zenzero/cannella/coriandolo
Madallergi
chives/onions/garlic
erba cipollina/cipolle/aglio
Madallergi
alcohol
alcol
Madallergi