Thai | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

I need to go to the hospital.
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
I feel sick.
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
I need to see a doctor immediately!
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
Help!
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
Call an ambulance!
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

It hurts here.
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
At vise hvor det gør ondt
I have a rash here.
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
At vise hvor du har et udslæt
I have a fever.
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
At informere om at du har feber
I have a cold.
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
At informere om at du er forkølet
I have a cough.
ฉันไอ (Chan I.)
At informere om at du har en hoste
I am tired all the time.
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
At informere om at du er har været trær på det sidste
I feel dizzy.
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
At informere om at du føler dig svimmel
I don't have any appetite.
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
At informere om at du ikke har lyst til at spise
I can't sleep at night.
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
At informere om at du ikke kan sove om natten
An insect bit me.
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
I think it's the heat.
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
I think that I have eaten something bad.
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
My _[body part]_ hurts.
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
I can't move my _[body part]_.
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
... head ...
...หัว...(hua)
Kropsdel
... stomach ...
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Kropsdel
... arm ...
...แขน... (kan)
Kropsdel
... leg ...
...ขา... (kha)
Kropsdel
... chest ...
...หน้าอก... (na-aok)
Kropsdel
... heart ...
...หัวใจ... (hua-jai)
Kropsdel
... throat ...
...คอ... (kor)
Kropsdel
... eye ...
...ตา... (ta)
Kropsdel
... back ...
...หลัง...(lung)
Kropsdel
... foot ...
...เท้า... (tao)
Kropsdel
... hand ...
...แขน...(kan)
Kropsdel
... ear ...
...หู...(hoo)
Kropsdel
... bowels ...
...ลำไส้... (lum sai)
Kropsdel
... tooth ...
...ฟัน... (fun)
Kropsdel
I have diabetes.
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
At informere om din diabetes
I have asthma.
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
At informere on din astma
I have a heart condition.
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
At informere om dit dårlige hjerte
I'm pregnant.
ฉันท้อง (Chan tong.)
At informere om din graviditet
How many times a day should I take this?
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
At spørge efter medicinens dosering
Is it contagious?
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
Here are my insurance documents.
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
At vise dine forsikringsdokumenter
I don't have health insurance.
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
I need a sick note.
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
I feel a bit better.
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
At informere om at din tilstand er forbedret
It has gotten worse.
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
At informere om at din tilstand er blevet værre
It's the same as before.
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

I would like to buy some___.
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
At spørge efter et bestemt produkt
painkillers
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Medicin
penicillin
เพนิซิลิน (penicilin)
Medicin
aspirin
แอสไพริน (aspirin)
Medicin
insulin
อินซูลิน (insulin)
Medicin
ointment
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Medicine
sleeping pills
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Medicin
sanitary pads
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Medicinsk produkt
disinfectant
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Medicinsk produkt
band aids
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Medicinsk produkt
bandages
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Medicinsk produkt
birth control pills
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Medicinsk produkt
condoms
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Andet produkt
sun protection
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Andet produkt

Helbred - Allergier

I'm allergic to ___.
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
At informere om dine allergier
pollen
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Allergi
animal hair
ขนสัตว์ (kon sud)
Dyreallergi
bee stings/wasp stings
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Insektallergi
dust mites
ตัวเห็บ (tua heb)
Allergi
mold
รา (ra)
Allergi
latex
ยางดิบ (yang dib)
Allergi
penicillin
เพนิซิลิน (penicilin)
Lægemiddel allergi
nuts/peanuts
ถั่ว (tua)
Madallergi
sesame seeds/sunflower seeds
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Madallergi
egg
ไข่ (kai)
Madallergi
seafood/fish/shellfish/shrimps
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Madallergi
flour/wheat
แป้ง (pang)
Madallergi
milk/lactose/dairy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Madallergi
gluten
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Madallergi
soy
ถั่วเหลือง (tua leung)
Madallergi
leguminous plants/beans/peas/corn
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Madallergi
mushrooms
เห็ด (hed)
Madallergi
fruit/kiwi/coconut
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Madallergi
ginger/cinnamon/coriander
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Madallergi
chives/onions/garlic
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Madallergi
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Madallergi