arabisk | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى.
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
أشعر بأنني مريض
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
救命!(jiùmìng!)
ساعدوني!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
اطلب سيارة إسعاف
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

这里疼。(zhèlǐ téng.)
إنه يؤلم هنا.
At vise hvor det gør ondt
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
لدي حكة هنا.
At vise hvor du har et udslæt
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
لدي حمى
At informere om at du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
مصاب بنزلة برد.
At informere om at du er forkølet
我咳嗽。(wǒ késòu.)
أنا مصاب بالسعال.
At informere om at du har en hoste
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
أنا متعب طوال الوقت.
At informere om at du er har været trær på det sidste
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
أشعر بالدوار
At informere om at du føler dig svimmel
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
ليست لدي أية شهية.
At informere om at du ikke har lyst til at spise
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
لا يمكنني النوم في الليل.
At informere om at du ikke kan sove om natten
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
عضتني حشرة
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
أعتقد أنها الحرارة.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
[جزء من الجسم]_يؤلمني.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
لا يمكنني تحريك_[جزء من الجسم].
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
…头…(…tóu…)
...الرأس...
Kropsdel
…胃…(…wèi…)
... المعدة...
Kropsdel
…手臂…(…shǒubì…)
...اليد...
Kropsdel
…腿…(…tuǐ…)
...الساق...
Kropsdel
…胸…(…xiōng…)
...الصدر...
Kropsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
...القلب...
Kropsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
...الحلق...
Kropsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... عين...
Kropsdel
…背…(…bèi…)
...الظهر...
Kropsdel
…脚…(…jiǎo…)
...قدم...
Kropsdel
…手…(…shǒu…)
...يد...
Kropsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...أذن...
Kropsdel
…肠…(…cháng…)
...الأمعاء...
Kropsdel
…牙…(…Yá…)
...الأسنان...
Kropsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
أعاني من السكري.
At informere om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
أعاني من الربو.
At informere on din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
لدي مرض في القلب.
At informere om dit dårlige hjerte
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
أنا حامل.
At informere om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
كم من المرات علي تناول هذا؟
At spørge efter medicinens dosering
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
هل هو معد؟
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
هل يمكنني البقاء في الشمس/الذهاب إلى السباحة/القيام بالرياضة/شرب الكحول؟
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
ها هي وثائق الضمان الخاصة بي.
At vise dine forsikringsdokumenter
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
ليس لدي ضمان صحي.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
أحتاج ملاحظة مرضية
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
أشعر بشيء من التحسن
At informere om at din tilstand er forbedret
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
لقد ساء الأمر أكثر.
At informere om at din tilstand er blevet værre
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
الوضع ما زال على حاله.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
أرغب في شراء بعض_____.
At spørge efter et bestemt produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
مسكنات الألم
Medicin
青霉素(qīngméisù)
بنسلين
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
أسبرين
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
إنسولين
Medicin
软膏(ruǎngāo)
مرهم
Medicine
安眠药(ānmiányào)
حبوب تنويم
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
فوط صحية
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
مطهر
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
ضمادات
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
ضمادات
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
حبوب منع الحمل
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
واقي ذكري
Andet produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
كريم حماية من الشمس
Andet produkt

Helbred - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
لدي حساسية من____.
At informere om dine allergier
花粉(huāfěn)
غبار الطلع
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
شعر الحيوانات
Dyreallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
لسعة النحل أو الدبابير
Insektallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
عث الغبار
Allergi
霉菌(méijūn)
العفن
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
المطاط
Allergi
青霉素(qīngméisù)
البنسلين
Lægemiddel allergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
الجوز/الفستق
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
بذور السمسم/بذور دوار الشمس
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
البيض
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
طعام البحر/السمك/المحار/القريدس
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
الطحين/القمح
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
حليب/لاكتوز/الألبان
Madallergi
面筋(miànjīn)
الجلوتين
Madallergi
大豆(dàdòu)
الصويا
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
النباتات البقولية/الفول/البازلاء/الذرة
Madallergi
蘑菇(mógū)
الفطر
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
الفاكهة/الكيوي/جوز الهند
Madallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
الزنجبيل/القرفة/الكزبرة
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
الثوم المعمر/ البصل/الثوم
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
الكحول
Madallergi