polsk | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Muszę iść do szpitala.
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Źle się czuję.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Proszę natychmiast wezwać lekarza!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
救命!(jiùmìng!)
Pomocy!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Proszę wezwać karetkę!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Boli (mnie) tutaj.
At vise hvor det gør ondt
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Mam tu wysypkę.
At vise hvor du har et udslæt
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Mam gorączkę.
At informere om at du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Jestem przeziębiony/przeziębiona.
At informere om at du er forkølet
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Mam kaszel.
At informere om at du har en hoste
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Cały czas jestem zmęczony/zmęczona.
At informere om at du er har været trær på det sidste
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Kręci mi się w głowie.
At informere om at du føler dig svimmel
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Nie mam apetytu.
At informere om at du ikke har lyst til at spise
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Nie mogę spać.
At informere om at du ikke kan sove om natten
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Ukąsił mnie owad.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
To chyba przez ten upał.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Chyba coś mi zaszkodziło.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Boli/Bolą mnie _[część ciała]_ .
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Nie mogę ruszyć (moim/moją/moimi) _[część ciała]_ .
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
…头…(…tóu…)
...głowa...
Kropsdel
…胃…(…wèi…)
...brzuch...
Kropsdel
…手臂…(…shǒubì…)
...ramię...
Kropsdel
…腿…(…tuǐ…)
...noga...
Kropsdel
…胸…(…xiōng…)
...klatka piersiowa...
Kropsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
...serce...
Kropsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
...gardło...
Kropsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
...oko...
Kropsdel
…背…(…bèi…)
...plecy...
Kropsdel
…脚…(…jiǎo…)
...stopa...
Kropsdel
…手…(…shǒu…)
...ręka...
Kropsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...ucho...
Kropsdel
…肠…(…cháng…)
...jelita...
Kropsdel
…牙…(…Yá…)
...ząb...
Kropsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Mam cukrzycę.
At informere om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Mam astmę.
At informere on din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Choruję na serce.
At informere om dit dårlige hjerte
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Jestem w ciąży.
At informere om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Ile razy dziennie powinienem/powinnam to zażywać?
At spørge efter medicinens dosering
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Czy to jest zaraźliwe?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Czy mogę wychodzić na słońce/pływać/uprawiać sport/pić alkohol?
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Oto moje dokumenty ubezpieczeniowe.
At vise dine forsikringsdokumenter
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Nie jestem ubezpieczony/ubezpieczona.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Potrzebuję zwolnienie lekarskie.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Czuję się trochę lepiej.
At informere om at din tilstand er forbedret
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Mój stan się pogorszył.
At informere om at din tilstand er blevet værre
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Mój stan jest bez zmian.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Poproszę ___.
At spørge efter et bestemt produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
środki przeciwbólowe
Medicin
青霉素(qīngméisù)
penicylina
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
aspiryna
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
insulina
Medicin
软膏(ruǎngāo)
maść
Medicine
安眠药(ānmiányào)
tabletki nasenne
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
podpaski
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
środek dezynfekujący
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
plastry
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
bandaże
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
pigułki antykoncepcyjne
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
prezerwatywy
Andet produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
krem przeciwsłoneczny
Andet produkt

Helbred - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Jestem uczulony/uczulona na ___.
At informere om dine allergier
花粉(huāfěn)
pyłki
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
sierść zwierząt
Dyreallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
użądlenie pszczoły/użądlenie osy
Insektallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
roztocze
Allergi
霉菌(méijūn)
pleśń
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
lateks
Allergi
青霉素(qīngméisù)
penicylina
Lægemiddel allergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
orzechy/orzechy ziemne
Madallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
nasiona sezamu/pestki słonecznika
Madallergi
鸡蛋(jīdàn)
jaja
Madallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
owoce morza/ryby/skorupiaki/krewetki
Madallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
mąka/pszenica
Madallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
mleko/laktoza/nabiał
Madallergi
面筋(miànjīn)
gluten
Madallergi
大豆(dàdòu)
soja
Madallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
Madallergi
蘑菇(mógū)
grzyby
Madallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
owoce/kiwi/kokos
Madallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
imbir/cynamon/kolendra
Madallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
szczypiorek/cebula/czosnek
Madallergi
酒精(jiǔjīng)
alkohol
Madallergi