fransk | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Je dois me rendre à l'hôpital.
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
Je me sens malade.
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Je dois voir un médecin immédiatement !
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Au secours !
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Appelez une ambulance !
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
J'ai mal là.
At vise hvor det gør ondt
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
J'ai des rougeurs ici.
At vise hvor du har et udslæt
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
J'ai de la fièvre.
At informere om at du har feber
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
J'ai un rhume.
At informere om at du er forkølet
ฉันไอ (Chan I.)
Je tousse.
At informere om at du har en hoste
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Je suis constamment fatigué(e).
At informere om at du er har været trær på det sidste
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
J'ai la tête qui tourne.
At informere om at du føler dig svimmel
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Je n'ai pas d'appétit.
At informere om at du ikke har lyst til at spise
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Je ne dors pas la nuit.
At informere om at du ikke kan sove om natten
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
J'ai été mordu(e) par un insecte.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Je pense que c'est à cause de la chaleur.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
J'ai dû manger quelque chose d'avarié.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du corps]_.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
...หัว...(hua)
... tête ...
Kropsdel
...ส่วนท้อง...(suan tong)
... estomac ...
Kropsdel
...แขน... (kan)
... bras ...
Kropsdel
...ขา... (kha)
... jambe ...
Kropsdel
...หน้าอก... (na-aok)
... poitrine ...
Kropsdel
...หัวใจ... (hua-jai)
... cœur ...
Kropsdel
...คอ... (kor)
... gorge ...
Kropsdel
...ตา... (ta)
... œil ...
Kropsdel
...หลัง...(lung)
... dos ...
Kropsdel
...เท้า... (tao)
... pied ...
Kropsdel
...แขน...(kan)
... main ...
Kropsdel
...หู...(hoo)
... oreille ...
Kropsdel
...ลำไส้... (lum sai)
... intestins ...
Kropsdel
...ฟัน... (fun)
... dent ...
Kropsdel
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Je suis diabétique.
At informere om din diabetes
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Je fais de l'asthme.
At informere on din astma
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
J'ai un problème cardiaque.
At informere om dit dårlige hjerte
ฉันท้อง (Chan tong.)
Je suis enceinte.
At informere om din graviditet
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Combien de fois par jour dois-je en prendre ?
At spørge efter medicinens dosering
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Est-ce contagieux ?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Je peux rester au soleil/aller nager/faire du sport/boire de l'alcool ?
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Voici mes papiers d'assurance.
At vise dine forsikringsdokumenter
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Je n'ai pas d'assurance maladie.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
J'ai besoin d'un certificat médical.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Je me sens un peu mieux.
At informere om at din tilstand er forbedret
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
C'est pire.
At informere om at din tilstand er blevet værre
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Il n'y a pas de changement.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Je voudrais acheter du/de la ___.
At spørge efter et bestemt produkt
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
anti-douleurs
Medicin
เพนิซิลิน (penicilin)
pénicilline
Medicin
แอสไพริน (aspirin)
aspirine
Medicin
อินซูลิน (insulin)
insuline
Medicin
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
pommade
Medicine
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
somnifères
Medicin
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
serviettes hygiéniques
Medicinsk produkt
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
désinfectant
Medicinsk produkt
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
pansements
Medicinsk produkt
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
bandages
Medicinsk produkt
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
pilules contraceptives
Medicinsk produkt
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
préservatifs
Andet produkt
ครีมกันแดด (cream gun dad)
crème solaire
Andet produkt

Helbred - Allergier

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Je suis allergique au/à la ___.
At informere om dine allergier
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
pollen
Allergi
ขนสัตว์ (kon sud)
poils d'animaux
Dyreallergi
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
piqûres de guêpes ou d'abeilles
Insektallergi
ตัวเห็บ (tua heb)
acariens
Allergi
รา (ra)
moisissure
Allergi
ยางดิบ (yang dib)
latex
Allergi
เพนิซิลิน (penicilin)
pénicilline
Lægemiddel allergi
ถั่ว (tua)
noix/cacahuètes
Madallergi
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
graines de sésame / graines de tournesol
Madallergi
ไข่ (kai)
œufs
Madallergi
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes
Madallergi
แป้ง (pang)
farine/blé
Madallergi
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
lait/lactose/produits laitiers
Madallergi
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
gluten
Madallergi
ถั่วเหลือง (tua leung)
soja
Madallergi
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
plantes légumineuses/pois/haricots/maïs
Madallergi
เห็ด (hed)
champignons
Madallergi
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
fruits/kiwis/noix de coco
Madallergi
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
gingembre/cannelle/coriandre
Madallergi
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
ciboulette/oignons/ail
Madallergi
แอลกอฮอล์ (alcohol)
alcool
Madallergi