japansk | Fraser - Rejse | Helbred

Helbred - Nødsituation

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
病院に連れて行ってください
At spørge efter at blive bragt på sygehuset
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
気持ちが悪い
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
今すぐ医者に診てもらいたい!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
助けて!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
救急車を呼んで!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
ここが痛いです
At vise hvor det gør ondt
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
ここに発疹があります
At vise hvor du har et udslæt
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
熱があります
At informere om at du har feber
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
風邪を引きました
At informere om at du er forkølet
ฉันไอ (Chan I.)
咳が出ます
At informere om at du har en hoste
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
いつも疲れています
At informere om at du er har været trær på det sidste
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
めまいがします
At informere om at du føler dig svimmel
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
食欲がありません
At informere om at du ikke har lyst til at spise
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
お腹がすいていません
At informere om at du ikke kan sove om natten
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
虫に刺されました
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
暑さが原因だと思います
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
何か変なものを食べたと思います
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
私の_[body part]_ が痛い
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
_[body part]_を動かすことができない
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig
...หัว...(hua)
...頭...
Kropsdel
...ส่วนท้อง...(suan tong)
...お腹...
Kropsdel
...แขน... (kan)
...腕...
Kropsdel
...ขา... (kha)
...脚...
Kropsdel
...หน้าอก... (na-aok)
...胸...
Kropsdel
...หัวใจ... (hua-jai)
...心臓...
Kropsdel
...คอ... (kor)
...喉...
Kropsdel
...ตา... (ta)
... 目 ...
Kropsdel
...หลัง...(lung)
... 背 ...
Kropsdel
...เท้า... (tao)
... 足 ...
Kropsdel
...แขน...(kan)
...手...
Kropsdel
...หู...(hoo)
...耳...
Kropsdel
...ลำไส้... (lum sai)
...便通...
Kropsdel
...ฟัน... (fun)
...歯...
Kropsdel
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
私は糖尿病です
At informere om din diabetes
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
私は喘息持ちです
At informere on din astma
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
私は心臓病です
At informere om dit dårlige hjerte
ฉันท้อง (Chan tong.)
私は妊娠しています
At informere om din graviditet
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
一日に何回飲めばいいですか?
At spørge efter medicinens dosering
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
伝染性はありますか?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑むことができますか?
At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
これが私の保険書類です
At vise dine forsikringsdokumenter
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
私は保険に入っていません
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
病気の診断書が必要です
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
少し気分が良くなりました
At informere om at din tilstand er forbedret
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
状態が悪化しました
At informere om at din tilstand er blevet værre
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
前と同じ状態です
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
___を買いたいです
At spørge efter et bestemt produkt
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
痛み止め薬
Medicin
เพนิซิลิน (penicilin)
ぺニシリン
Medicin
แอสไพริน (aspirin)
アスピリン
Medicin
อินซูลิน (insulin)
インシュリン
Medicin
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
軟膏
Medicine
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
睡眠薬
Medicin
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
生理用ナプキン
Medicinsk produkt
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
殺菌剤
Medicinsk produkt
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
バンドエイド
Medicinsk produkt
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
包帯
Medicinsk produkt
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
経口避妊薬
Medicinsk produkt
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
コンドーム
Andet produkt
ครีมกันแดด (cream gun dad)
日焼け止め
Andet produkt

Helbred - Allergier

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
私は___にアレルギーがあります
At informere om dine allergier
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
花粉
Allergi
ขนสัตว์ (kon sud)
動物の毛
Dyreallergi
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
ハチ刺され 
Insektallergi
ตัวเห็บ (tua heb)
ダニ
Allergi
รา (ra)
カビ
Allergi
ยางดิบ (yang dib)
ラテックス
Allergi
เพนิซิลิน (penicilin)
ペニシリン
Lægemiddel allergi
ถั่ว (tua)
ナッツ/ピーナッツ
Madallergi
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
ゴマ/ヒマワリの種
Madallergi
ไข่ (kai)
Madallergi
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
海産食品/魚/貝/えび
Madallergi
แป้ง (pang)
小麦粉/麦
Madallergi
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
牛乳/乳糖/乳製品
Madallergi
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
グルテン
Madallergi
ถั่วเหลือง (tua leung)
大豆
Madallergi
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ
Madallergi
เห็ด (hed)
キノコ
Madallergi
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
果物/キーウィ/ココナツ
Madallergi
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
生姜/シナモン/コリアンダー
Madallergi
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
チャイブ/タマネギ/ニンニク
Madallergi
แอลกอฮอล์ (alcohol)
アルコール
Madallergi