esperanto | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

I am lost.
Mi perdiĝis.
Ikke at vide hvor du er
Can you show me where it is on the map?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
At spørge efter et bestemt sted på et kort
Where can I find___?
Kie mi povas trovi ___?
At spørge efter en bestemt facilitet
... a bathroom?
... la banĉambron?
facilitet
... a bank/an exchange office?
... bankon/ŝanĝoficejon?
facilitet
... a hotel?
... hotelon?
facilitet
... a gas station?
... benzinstacion?
facilitet
... a hospital?
... malsanulejon?
facilitet
... a pharmacy?
... apotekon?
facilitet
... a department store?
... magazenon?
facilitet
... a supermarket?
... supermarkton?
facilitet
... the bus stop?
... bushaltejon?
facilitet
... the subway station?
... metroohaltejon?
facilitet
... a tourist information office?
... turistoficejon?
facilitet
... an ATM/a cash machine?
... monaŭtomaton?
facilitet
How do I get to___?
Kiel mi iras al___?
At spørge efter vej til et bestemt sted
... the downtown area?
... la urbocentron?
bestemt sted
... the train station?
... la stacidomon?
bestemt sted
... the airport?
... la aerhavenon?
bestemt sted
... the police station?
... la policejon?
bestemt sted
... the embassy of [country]?
... la ambasadon de [lando]?
et bestemt lands ambassade
Can you recommend any good___?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... bars?
... trinkejojn?
sted
... cafes?
... kafejojn?
sted
... restaurants?
... restoraciojn?
sted
... night clubs?
... noktoklubojn?
sted
... hotels?
... hotelojn?
sted
... tourist attractions?
... turismajn allogojn?
sted
... historic sites?
... historiajn lokojn?
sted
... museums?
... muzeojn?
sted

Komme omkring - Anvisninger

Turn left.
Turnu maldekstre.
At give anvisninger
Turn right.
Turnu dekstre.
At give anvisninger
Go straight ahead.
Iru rekte.
At give anvisninger
Go back.
Reiru.
At give anvisninger
Stop.
Haltu.
At give anvisninger
Go towards the___.
Iru al la___.
At give anvisninger
Go past the___.
Iru post la____.
At give anvisninger
Watch for the___.
Serku la___.
At give anvisninger
downhill
montsuben
At give anvisninger
uphill
supren
At give anvisninger
intersection
vojkruciĝo
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
traffic lights
trafiklumo
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
park
parko
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

Where can I buy a bus/train ticket?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
At spørge efter et billetkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
At købe en billet til et bestemt sted
... single ticket ...
... solan bileton ...
enkeltbillet
... return ticket ...
... revenan bileton ...
returbillet
... first class/second class ticket ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
billet til første/anden klasse
... day pass ...
... tagbileton ...
en billet du kan bruge hele dagen
... weekly pass ...
... semajnobileton ...
en billet du kan bruge hele ugen
... monthly pass ...
... monatbileton ...
en billet du kan bruge hele måneden
How much is a ticket to __[location]__ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
I'd like to reserve a seat (by the window).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
At reservere et bestemt sæde
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
How long to get to __[location]__?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
At spørge om rejsetid
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
Is this seat taken?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
At spørge efter om et sæde stadig er frit
That is my seat.
Tio estas mia sidloko.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

open
malferma
En butik er åben
closed
ferma
en butil er lukket
entrance
eniro
Skilt der viser indgangen
exit
eliro
Skilt der viser udgangen
push
puŝu
pull
eltiru
men
viroj
Badeværelse til mænd
women
virinoj
Badeværelse til kvinder
occupied
Okupata
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
vacant
neokupata
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

Do you know the number to call a taxi?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
I need to go to __[location]__.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
How much to go to__[location]__?
Kiom por iri al __[loko]__?
At spørge efter taksten til et bestemt sted
Can you wait here for a moment?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
Follow that car!
Sekvu tiun aŭton!
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

Where is the car rental?
Kie mi povas lui aŭton?
At spørge efter hvor du kan leje en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
... for one day/one week.
...por unu tago/semajno.
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
I want full coverage insurance.
Mi volas plenan asekuron.
At få den størst mulige forsikring
I do not need insurance.
Mi ne bezonas asekuron.
Ingen forsikring overhovedet
Should I bring the car back with a full tank?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
Where is the next gas station?
Kie estas la proksima benzinstacio?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
I would like to include a second driver.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
What is the speed limit in cities/on highways?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
At spørge efter regionens fartgrænser
The tank is not full.
La benzinujo ne estas plena.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
The engine makes a strange noise.
La motoro faras strangan bruon.
At klage over der er et problem med bilens motor
The car is damaged.
La aŭto estas difektita.
At klage over bilen er blevet skadet