fransk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

I am lost.
Je suis perdu.
Ikke at vide hvor du er
Can you show me where it is on the map?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
At spørge efter et bestemt sted på et kort
Where can I find___?
Où puis-je trouver ___ ?
At spørge efter en bestemt facilitet
... a bathroom?
... des toilettes ?
facilitet
... a bank/an exchange office?
... une banque / un bureau de change ?
facilitet
... a hotel?
... un hôtel ?
facilitet
... a gas station?
... une station service ?
facilitet
... a hospital?
... un hôpital ?
facilitet
... a pharmacy?
... une pharmacie ?
facilitet
... a department store?
... un grand magasin ?
facilitet
... a supermarket?
... un supermarché ?
facilitet
... the bus stop?
... un arrêt de bus ?
facilitet
... the subway station?
... une station de métro ?
facilitet
... a tourist information office?
... un office du tourisme ?
facilitet
... an ATM/a cash machine?
... un distributeur/guichet automatique ?
facilitet
How do I get to___?
Comment je peux me rendre ___ ?
At spørge efter vej til et bestemt sted
... the downtown area?
... au centre-ville ?
bestemt sted
... the train station?
... à la gare ?
bestemt sted
... the airport?
... à l'aéroport ?
bestemt sted
... the police station?
... au commissariat ?
bestemt sted
... the embassy of [country]?
... à l'ambassade de [pays] ?
et bestemt lands ambassade
Can you recommend any good___?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... bars?
... bar ?
sted
... cafes?
... café ?
sted
... restaurants?
... restaurant ?
sted
... night clubs?
... boîte de nuit ?
sted
... hotels?
... hôtel ?
sted
... tourist attractions?
... attraction touristique ?
sted
... historic sites?
... site historique ?
sted
... museums?
... musée ?
sted

Komme omkring - Anvisninger

Turn left.
Tournez à gauche.
At give anvisninger
Turn right.
Tournez à droite.
At give anvisninger
Go straight ahead.
Allez tout droit.
At give anvisninger
Go back.
Faites demi-tour.
At give anvisninger
Stop.
Arrêtez-vous.
At give anvisninger
Go towards the___.
Allez vers ___.
At give anvisninger
Go past the___.
Passez devant ___.
At give anvisninger
Watch for the___.
Cherchez ___.
At give anvisninger
downhill
vers le bas
At give anvisninger
uphill
vers le haut
At give anvisninger
intersection
intersection
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
traffic lights
feux de signalisation
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
park
parc
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

Where can I buy a bus/train ticket?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
At spørge efter et billetkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
At købe en billet til et bestemt sted
... single ticket ...
... aller simple ...
enkeltbillet
... return ticket ...
... aller-retour ...
returbillet
... first class/second class ticket ...
... ticket première/seconde classe ...
billet til første/anden klasse
... day pass ...
... ticket pour la journée ...
en billet du kan bruge hele dagen
... weekly pass ...
... ticket hebdomadaire ...
en billet du kan bruge hele ugen
... monthly pass ...
... ticket mensuel ...
en billet du kan bruge hele måneden
How much is a ticket to __[location]__ ?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
I'd like to reserve a seat (by the window).
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
At reservere et bestemt sæde
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
How long to get to __[location]__?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
At spørge om rejsetid
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
Is this seat taken?
Ce siège est-il pris ?
At spørge efter om et sæde stadig er frit
That is my seat.
C'est mon siège.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

open
ouvert
En butik er åben
closed
fermé
en butil er lukket
entrance
entrée
Skilt der viser indgangen
exit
sortie
Skilt der viser udgangen
push
pousser
pull
tirer
men
hommes
Badeværelse til mænd
women
femmes
Badeværelse til kvinder
occupied
occupé/complet
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
vacant
chambres disponibles / libre
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

Do you know the number to call a taxi?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
I need to go to __[location]__.
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
How much to go to__[location]__?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
At spørge efter taksten til et bestemt sted
Can you wait here for a moment?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
Follow that car!
Suivez cette voiture !
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

Where is the car rental?
Où est l'agence de location de voitures ?
At spørge efter hvor du kan leje en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
... for one day/one week.
... pour une journée / une semaine.
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
I want full coverage insurance.
Je voudrais une assurance tous risques.
At få den størst mulige forsikring
I do not need insurance.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Ingen forsikring overhovedet
Should I bring the car back with a full tank?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
Where is the next gas station?
Où est la prochaine station service ?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
I would like to include a second driver.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
What is the speed limit in cities/on highways?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
At spørge efter regionens fartgrænser
The tank is not full.
Le réservoir n'est pas plein.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
The engine makes a strange noise.
Le moteur fait un drôle de bruit.
At klage over der er et problem med bilens motor
The car is damaged.
La voiture est endommagée.
At klage over bilen er blevet skadet