Thai | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

I am lost.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ikke at vide hvor du er
Can you show me where it is on the map?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
Where can I find___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
At spørge efter en bestemt facilitet
... a bathroom?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facilitet
... a bank/an exchange office?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facilitet
... a hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
facilitet
... a gas station?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facilitet
... a hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facilitet
... a pharmacy?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... a department store?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facilitet
... a supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facilitet
... the bus stop?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facilitet
... the subway station?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facilitet
... a tourist information office?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facilitet
... an ATM/a cash machine?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facilitet
How do I get to___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
... the downtown area?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestemt sted
... the train station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestemt sted
... the airport?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestemt sted
... the police station?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestemt sted
... the embassy of [country]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
et bestemt lands ambassade
Can you recommend any good___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... bars?
...บาร์? (...bar?)
sted
... cafes?
...คาเฟ่? (...cafe?)
sted
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
sted
... night clubs?
...ผับ? (...pub?)
sted
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
sted
... tourist attractions?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
sted
... historic sites?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
sted
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

Turn left.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
At give anvisninger
Turn right.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
At give anvisninger
Go straight ahead.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
At give anvisninger
Go back.
เดินกลับไป (dern glub pai)
At give anvisninger
Stop.
หยุด (yhood)
At give anvisninger
Go towards the___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
At give anvisninger
Go past the___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
At give anvisninger
Watch for the___.
ระวัง___ (rawang____.)
At give anvisninger
downhill
ลงเขา (long kao)
At give anvisninger
uphill
ขึ้นเขา (kuen kao)
At give anvisninger
intersection
สี่แยก (see yak)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
traffic lights
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
park
จอดรถ (jord-rod)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

Where can I buy a bus/train ticket?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
At spørge efter et billetkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
At købe en billet til et bestemt sted
... single ticket ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
enkeltbillet
... return ticket ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
returbillet
... first class/second class ticket ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
billet til første/anden klasse
... day pass ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en billet du kan bruge hele dagen
... weekly pass ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en billet du kan bruge hele ugen
... monthly pass ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
en billet du kan bruge hele måneden
How much is a ticket to __[location]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
I'd like to reserve a seat (by the window).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
At reservere et bestemt sæde
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
How long to get to __[location]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
At spørge om rejsetid
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
Is this seat taken?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
That is my seat.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

open
เปิด (perd)
En butik er åben
closed
ปิด (pid)
en butil er lukket
entrance
ทางเข้า (tang kao)
Skilt der viser indgangen
exit
ทางออก (tang-ork)
Skilt der viser udgangen
push
ผลัก (pluk)
pull
ดึง (deung)
men
ผู้ชาย (pu-chy)
Badeværelse til mænd
women
ผู้หญิง (pu-ying)
Badeværelse til kvinder
occupied
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
vacant
ว่าง (wang)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

Do you know the number to call a taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
I need to go to __[location]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
How much to go to__[location]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
Can you wait here for a moment?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
Follow that car!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

Where is the car rental?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
... for one day/one week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
I want full coverage insurance.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
At få den størst mulige forsikring
I do not need insurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ingen forsikring overhovedet
Should I bring the car back with a full tank?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
Where is the next gas station?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
I would like to include a second driver.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
What is the speed limit in cities/on highways?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
At spørge efter regionens fartgrænser
The tank is not full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
The engine makes a strange noise.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
At klage over der er et problem med bilens motor
The car is damaged.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
At klage over bilen er blevet skadet