tjekkisk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

Mi perdiĝis.
Ztratil(a) jsem se.
Ikke at vide hvor du er
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
At spørge efter et bestemt sted på et kort
Kie mi povas trovi ___?
Kde můžu najít___?
At spørge efter en bestemt facilitet
... la banĉambron?
... záchod?
facilitet
... bankon/ŝanĝoficejon?
... banku/směnárnu?
facilitet
... hotelon?
... hotel?
facilitet
... benzinstacion?
... čerpací stanici?
facilitet
... malsanulejon?
... nemocnici?
facilitet
... apotekon?
... lékárnu?
facilitet
... magazenon?
... obchodní dům?
facilitet
... supermarkton?
... supermarket?
facilitet
... bushaltejon?
... autobusovou zastávku?
facilitet
... metroohaltejon?
... zastávku metra?
facilitet
... turistoficejon?
... turistické informace?
facilitet
... monaŭtomaton?
... bankomat?
facilitet
Kiel mi iras al___?
Jak se dostanu ___?
At spørge efter vej til et bestemt sted
... la urbocentron?
... do centra?
bestemt sted
... la stacidomon?
... na vlakové nádraží?
bestemt sted
... la aerhavenon?
... na letiště?
bestemt sted
... la policejon?
... na policejní stanici?
bestemt sted
... la ambasadon de [lando]?
... na ambasádu [země]?
et bestemt lands ambassade
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... trinkejojn?
... bary?
sted
... kafejojn?
... kavárny?
sted
... restoraciojn?
... restaurace?
sted
... noktoklubojn?
... noční kluby?
sted
... hotelojn?
... hotely?
sted
... turismajn allogojn?
... turistické atrakce?
sted
... historiajn lokojn?
... historické památky?
sted
... muzeojn?
... muzea?
sted

Komme omkring - Anvisninger

Turnu maldekstre.
Zahni doleva.
At give anvisninger
Turnu dekstre.
Zahni doprava.
At give anvisninger
Iru rekte.
Jdi rovně.
At give anvisninger
Reiru.
Jdi zpátky.
At give anvisninger
Haltu.
Zastav.
At give anvisninger
Iru al la___.
Jdi směrem ___.
At give anvisninger
Iru post la____.
Jdi kolem ___.
At give anvisninger
Serku la___.
Vyhlížej ___.
At give anvisninger
montsuben
dolů z kopce
At give anvisninger
supren
nahoru do kopce
At give anvisninger
vojkruciĝo
křižovatka
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
trafiklumo
semafor
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
parko
park
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
At spørge efter et billetkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
At købe en billet til et bestemt sted
... solan bileton ...
... jednosměrnou jízdenku ...
enkeltbillet
... revenan bileton ...
... zpáteční jízdenku ...
returbillet
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... jízdenku do první/druhé třídy ...
billet til første/anden klasse
... tagbileton ...
... jízdenku na den ...
en billet du kan bruge hele dagen
... semajnobileton ...
... jízdenku na týden ...
en billet du kan bruge hele ugen
... monatbileton ...
... měsíční jízdenku ...
en billet du kan bruge hele måneden
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
At reservere et bestemt sæde
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
At spørge om rejsetid
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Je toto místo volné?
At spørge efter om et sæde stadig er frit
Tio estas mia sidloko.
Tohle je moje místo.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

malferma
otevřeno
En butik er åben
ferma
zavřeno
en butil er lukket
eniro
vchod
Skilt der viser indgangen
eliro
východ
Skilt der viser udgangen
puŝu
tam
eltiru
sem
viroj
muži
Badeværelse til mænd
virinoj
ženy
Badeværelse til kvinder
Okupata
obsazeno
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
neokupata
volno
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Víte číslo na taxi?
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
Kiom por iri al __[loko]__?
Kolik to stojí do __[místo]__?
At spørge efter taksten til et bestemt sted
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Můžete tady na mě chvilku počkat?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
Sekvu tiun aŭton!
Sledujte to auto!
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

Kie mi povas lui aŭton?
Kde je půjčovna aut?
At spørge efter hvor du kan leje en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
...por unu tago/semajno.
... na jeden den/jeden týden.
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
Mi volas plenan asekuron.
Chci plné pojistné krytí.
At få den størst mulige forsikring
Mi ne bezonas asekuron.
Nepotřebuji pojištění.
Ingen forsikring overhovedet
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
Kie estas la proksima benzinstacio?
Kde je nejbližší čerpací stanice?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
At spørge efter regionens fartgrænser
La benzinujo ne estas plena.
Nádrž není plná.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
La motoro faras strangan bruon.
Motor dělá divné zvuky.
At klage over der er et problem med bilens motor
La aŭto estas difektita.
Auto je poničené.
At klage over bilen er blevet skadet