Thai | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

道に迷いました
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ikke at vide hvor du er
どこなのか地図で示してもらえますか?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
___はどこですか?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
At spørge efter en bestemt facilitet
...お手洗い?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facilitet
... 銀行/外国為替取引所?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facilitet
...ホテル?
...โรงแรม? (rong ram?)
facilitet
...ガソリンスタンド?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facilitet
...病院?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facilitet
...薬局?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
...デパート?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facilitet
...スーパー?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facilitet
...バス停?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facilitet
...地下鉄駅?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facilitet
...観光案内所?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facilitet
..ATM/現金取扱機?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facilitet
___まではどの道順を行けばいいですか?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
...中心地?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestemt sted
...駅?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestemt sted
...空港?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestemt sted
...警察所?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestemt sted
...[国]大使館?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
et bestemt lands ambassade
おすすめの___はありますか?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
...バー?
...บาร์? (...bar?)
sted
...カフェ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
sted
...レストラン?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
sted
...ナイトクラブ?
...ผับ? (...pub?)
sted
...ホテル?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
sted
...観光資源?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
sted
... 史跡?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
sted
...美術館?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

左に曲がる
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
At give anvisninger
右に曲がる
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
At give anvisninger
まっすぐ進む
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
At give anvisninger
戻る
เดินกลับไป (dern glub pai)
At give anvisninger
止まる
หยุด (yhood)
At give anvisninger
___へ向かう
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
At give anvisninger
___を過ぎる
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
At give anvisninger
___に注意する
ระวัง___ (rawang____.)
At give anvisninger
下り坂
ลงเขา (long kao)
At give anvisninger
上り坂
ขึ้นเขา (kuen kao)
At give anvisninger
交差点
สี่แยก (see yak)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
信号
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
公園
จอดรถ (jord-rod)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

どこでバス/電車の切符が買えますか?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
At spørge efter et billetkontor
__[場所]__行きの___をください
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
At købe en billet til et bestemt sted
...片道切符...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
enkeltbillet
...往復切符...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
returbillet
...ファーストクラス/セカンドクラス切符...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
billet til første/anden klasse
...一日券...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en billet du kan bruge hele dagen
...一週間券...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en billet du kan bruge hele ugen
...一ヶ月券...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
en billet du kan bruge hele måneden
__[場所]__へのチケットはいくらですか?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
(窓際の)席を予約したいです
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
At reservere et bestemt sæde
このバス/電車は__[場所]__で止まりますか?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
__[場所]__まではどの位かかりますか?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
At spørge om rejsetid
__[場所]__行きのバス/電車はいつ出発しますか?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
この席は空いていますか?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
これは私の席です
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

営業中
เปิด (perd)
En butik er åben
閉店
ปิด (pid)
en butil er lukket
入り口
ทางเข้า (tang kao)
Skilt der viser indgangen
出口
ทางออก (tang-ork)
Skilt der viser udgangen
押す
ผลัก (pluk)
引く
ดึง (deung)
ผู้ชาย (pu-chy)
Badeværelse til mænd
ผู้หญิง (pu-ying)
Badeværelse til kvinder
使用中
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
空き
ว่าง (wang)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

タクシーの電話番号を知っていますか?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
__[場所]__へ行きたいです
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
__[場所]__へ行くにはいくらかかりますか?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
ここで少し待っててもらえますか?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
あの車を追って!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

レンタカー業者はどこですか?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
小型車/大型車/トラックをレンタルしたいです
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
...一日/一週間
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
完全補償型保険がほしいです
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
At få den størst mulige forsikring
保険は必要ないです
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ingen forsikring overhovedet
ガソリン満タンにして車を返せばいいですか?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
一番近くのガソリンスタンドはどこですか?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
もう一人のドライバーを追加したいと思います
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
都市/高速でのスピードリミットは何ですか?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
At spørge efter regionens fartgrænser
ガソリンタンクが満タンではない
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
エンジンから奇妙な音がします
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
At klage over der er et problem med bilens motor
車が損傷されている
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
At klage over bilen er blevet skadet