svensk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Jag har gått vilse.
Ikke at vide hvor du er
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Kan du visa mig var det är på kartan?
At spørge efter et bestemt sted på et kort
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Var kan jag hitta___?
At spørge efter en bestemt facilitet
…浴室?(…yùshì?)
... en toalett?
facilitet
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... en bank/ett växlingskontor?
facilitet
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... ett hotell?
facilitet
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... en bensinstation?
facilitet
…医院?(…yīyuàn?)
... ett sjukhus?
facilitet
…药店?(…yàodiàn?)
... ett apotek?
facilitet
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... ett varuhus?
facilitet
…超市?(…chāoshì?)
... ett snabbköp?
facilitet
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... busshållplatsen?
facilitet
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... tunnelbanestationen?
facilitet
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... en turistinformation?
facilitet
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... en bankomat?
facilitet
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Hur tar jag mig till___?
At spørge efter vej til et bestemt sted
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... centrum?
bestemt sted
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... tågstationen?
bestemt sted
…机场?(…jīchǎng?)
... flygplatsen?
bestemt sted
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... polisstationen?
bestemt sted
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... den [nationalitet] ambassaden?
et bestemt lands ambassade
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Kan du rekommendera några bra___?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
…酒吧?(…jiǔbā?)
... barer?
sted
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... kaféer?
sted
…饭店?(…fàndiàn?)
... restauranger?
sted
…夜店?(…yèdiàn?)
... nattklubbar?
sted
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotell?
sted
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... turistattraktioner?
sted
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... historiska platser?
sted
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museum?
sted

Komme omkring - Anvisninger

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Sväng vänster.
At give anvisninger
右转。(yòu zhuǎn.)
Sväng höger.
At give anvisninger
直走。(zhí zǒu.)
Gå rakt fram.
At give anvisninger
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Gå tillbaka.
At give anvisninger
停。(tíng.)
Stanna.
At give anvisninger
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Gå mot ___.
At give anvisninger
走过 ___。(zǒuguò___.)
Gå förbi___.
At give anvisninger
看着 ___。(kànzhe ___.)
Titta efter___.
At give anvisninger
下坡(xià pō)
nerförsbacke
At give anvisninger
上坡(shàng pō)
uppförsbacke
At give anvisninger
十字路口(shízìlù kǒu)
korsning
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
交通灯(jiāotōng dēng)
trafikljuset
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
公园(gōngyuán)
park
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Var kan jag köpa en buss/tågbiljett?
At spørge efter et billetkontor
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Jag skulle vilja köpa en___ till [destination], tack.
At købe en billet til et bestemt sted
…单程票…(…dān chéng piào…)
... enkelbiljett ...
enkeltbillet
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... tur- och returbiljett ...
returbillet
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... första klass/andra klassbiljett ...
billet til første/anden klasse
…天票…(…tiān piào…)
... dags/dygnsbiljett ...
en billet du kan bruge hele dagen
…周票…(…zhōu piào…)
... veckobiljett ...
en billet du kan bruge hele ugen
…月票…(…yuèpiào…)
... ett månadskort ...
en billet du kan bruge hele måneden
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Hur mycket kostar en biljett till __ [destination] __?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Jag skulle vilja reservera en plats (vid fönstret).
At reservere et bestemt sæde
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Stannar den här bussen/det här tåget i __[destination]__?
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Hur lång tid tar det att ta sig till __[destination]__?
At spørge om rejsetid
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
När går bussen/tåget mot __ [destination] __?
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Är den här platsen ledig?
At spørge efter om et sæde stadig er frit
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Det där är min plats.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

营业中(yíngyè zhōng)
öppet
En butik er åben
关门(guānmén)
stängt
en butil er lukket
入口处(rùkǒu chù)
ingång
Skilt der viser indgangen
出口(chūkǒu)
utgång
Skilt der viser udgangen
推(tuī)
tryck
拉(lā)
drag
男士(nánshì)
herrar
Badeværelse til mænd
女士(nǚshì)
damer
Badeværelse til kvinder
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
upptaget
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
空闲(kòng xián)
ledigt
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Har du taxinumret?
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Ta mig till __ [destination] __, tack.
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Hur mycket kostar det att åka till __ [destination] __?
At spørge efter taksten til et bestemt sted
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Kan du vänta här en stund?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Följ den där bilen!
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Var hittar jag en hyrbilsfirma?
At spørge efter hvor du kan leje en bil
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Jag skulle vilja hyra en liten bil/stor bil/skåpbil.
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... för en dag/en vecka.
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Jag vill ha en fullständig försäkring.
At få den størst mulige forsikring
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Jag behöver ingen försäkring.
Ingen forsikring overhovedet
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Ska jag återlämna bilen med tanken full?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Var finns den närmsta bensinstationen?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Jag skulle vilja inkludera en andra förare.
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Vad är det för hastighetsbegränsning i städer/på motorvägen?
At spørge efter regionens fartgrænser
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Tanken är inte full.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Motorn låter konstigt.
At klage over der er et problem med bilens motor
车坏了。(chē huàile.)
Bilen är skadad.
At klage over bilen er blevet skadet