Thai | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

Zgubiłem/Zgubiłam się.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ikke at vide hvor du er
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
Gdzie jest ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
At spørge efter en bestemt facilitet
... toaleta?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facilitet
... bank/kantor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facilitet
... hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
facilitet
... stacja benzynowa?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facilitet
... szpital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facilitet
... apteka?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... dom towarowy?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facilitet
... supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facilitet
... przystanek autobusowy?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facilitet
... stacja metra?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facilitet
... centrum informacji turystycznej?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facilitet
... bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facilitet
Jak dotrzeć ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
... do centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestemt sted
... na dworzec kolejowy?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestemt sted
... na lotnisko?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestemt sted
... na komisariat policji?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestemt sted
... do ambasady [nazwa kraju]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
et bestemt lands ambassade
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... bary?
...บาร์? (...bar?)
sted
... kawiarnie?
...คาเฟ่? (...cafe?)
sted
... restauracje?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
sted
... kluby nocne?
...ผับ? (...pub?)
sted
... hotele?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
sted
... atrakcje turystyczne?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
sted
... atrakcje historyczne?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
sted
... muzea?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

Skręć w lewo.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
At give anvisninger
Skręć w prawo.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
At give anvisninger
Idź prosto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
At give anvisninger
Zawróć.
เดินกลับไป (dern glub pai)
At give anvisninger
Zatrzymaj się.
หยุด (yhood)
At give anvisninger
Idź w kierunku ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
At give anvisninger
Miń ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
At give anvisninger
Rozejrzyj się za ___.
ระวัง___ (rawang____.)
At give anvisninger
w dół
ลงเขา (long kao)
At give anvisninger
w górę
ขึ้นเขา (kuen kao)
At give anvisninger
skrzyżowanie
สี่แยก (see yak)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
światła
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
park
จอดรถ (jord-rod)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
At spørge efter et billetkontor
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
At købe en billet til et bestemt sted
... bilet w jedną stronę ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
enkeltbillet
... bilet powrotny ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
returbillet
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
billet til første/anden klasse
... bilet całodzienny ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en billet du kan bruge hele dagen
... bilet tygodniowy ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en billet du kan bruge hele ugen
... bilet miesięczny ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
en billet du kan bruge hele måneden
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
At reservere et bestemt sæde
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
At spørge om rejsetid
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
Czy to miejsce jest wolne?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
To jest moje miejsce.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

otwarte
เปิด (perd)
En butik er åben
zamknięte
ปิด (pid)
en butil er lukket
wejście
ทางเข้า (tang kao)
Skilt der viser indgangen
wyjście
ทางออก (tang-ork)
Skilt der viser udgangen
pchaj
ผลัก (pluk)
ciągnij
ดึง (deung)
męski
ผู้ชาย (pu-chy)
Badeværelse til mænd
damski
ผู้หญิง (pu-ying)
Badeværelse til kvinder
zajęte
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
wolne
ว่าง (wang)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
Proszę jechać za tym samochodem!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
... na jeden dzień/jeden tydzień.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
At få den størst mulige forsikring
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ingen forsikring overhovedet
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
At spørge efter regionens fartgrænser
Bak nie jest pełny.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
At klage over der er et problem med bilens motor
Samochód jest zepsuty.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
At klage over bilen er blevet skadet