Thai | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

Eu estou perdido (a).
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ikke at vide hvor du er
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
Onde eu encontro ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
At spørge efter en bestemt facilitet
... um banheiro?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facilitet
... um banco/uma casa de câmbio?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facilitet
... um hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
facilitet
... um posto de gasolina?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facilitet
... um hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facilitet
... uma farmácia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... uma loja de departamento?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facilitet
... um supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facilitet
... uma parada de ônibus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facilitet
... uma estação de metrô?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facilitet
... um centro de informações turísticas?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facilitet
... um caixa eletrônico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facilitet
Como eu faço para chegar ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
... ao centro da cidade?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestemt sted
... a estação de trem?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestemt sted
... ao aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestemt sted
... a delegacia de polícia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestemt sted
... a embaixada [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
et bestemt lands ambassade
Você pode recomendar algum bom ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... bares?
...บาร์? (...bar?)
sted
... cafeterias?
...คาเฟ่? (...cafe?)
sted
... restaurantes?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
sted
... boates?
...ผับ? (...pub?)
sted
... hotéis?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
sted
... atrações turísticas?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
sted
... cidades históricas?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
sted
... museus?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

Vire à esquerda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
At give anvisninger
Vire à direita.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
At give anvisninger
Siga em frente.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
At give anvisninger
Volte.
เดินกลับไป (dern glub pai)
At give anvisninger
Pare.
หยุด (yhood)
At give anvisninger
Vá em direção à ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
At give anvisninger
Passe o ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
At give anvisninger
Procure por ___.
ระวัง___ (rawang____.)
At give anvisninger
para baixo
ลงเขา (long kao)
At give anvisninger
para cima
ขึ้นเขา (kuen kao)
At give anvisninger
intersecção
สี่แยก (see yak)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
semáforo
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
parque
จอดรถ (jord-rod)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
At spørge efter et billetkontor
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
At købe en billet til et bestemt sted
... bilhete único ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
enkeltbillet
... bilhete de ida e volta ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
returbillet
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
billet til første/anden klasse
... passe de um dia ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en billet du kan bruge hele dagen
... bilhete semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en billet du kan bruge hele ugen
... bilhete mensal ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
en billet du kan bruge hele måneden
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
At reservere et bestemt sæde
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
At spørge om rejsetid
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
Este lugar está ocupado?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
Este é o meu assento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

aberto
เปิด (perd)
En butik er åben
fechado
ปิด (pid)
en butil er lukket
entrada
ทางเข้า (tang kao)
Skilt der viser indgangen
saída
ทางออก (tang-ork)
Skilt der viser udgangen
empurrar
ผลัก (pluk)
puxar
ดึง (deung)
homens
ผู้ชาย (pu-chy)
Badeværelse til mænd
mulheres
ผู้หญิง (pu-ying)
Badeværelse til kvinder
ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
livre
ว่าง (wang)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

Você conhece algum número de táxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
Eu preciso ir para _[local]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
Quanto custa para ir para _[local]_?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
Você pode esperar aqui por um momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
Siga aquele carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

Onde posso alugar um carro?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
... por um dia/uma semana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
Eu quero pacote de seguro completo.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
At få den størst mulige forsikring
Eu não preciso de seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ingen forsikring overhovedet
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
At spørge efter regionens fartgrænser
O tanque não está cheio.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
O motor está fazendo um barulho estranho.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
At klage over der er et problem med bilens motor
O carro está danificado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
At klage over bilen er blevet skadet