Thai | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

Jag har gått vilse.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ikke at vide hvor du er
Kan du visa mig var det är på kartan?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
At spørge efter et bestemt sted på et kort
Var kan jag hitta___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
At spørge efter en bestemt facilitet
... en toalett?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facilitet
... en bank/ett växlingskontor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facilitet
... ett hotell?
...โรงแรม? (rong ram?)
facilitet
... en bensinstation?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facilitet
... ett sjukhus?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facilitet
... ett apotek?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... ett varuhus?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facilitet
... ett snabbköp?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facilitet
... busshållplatsen?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facilitet
... tunnelbanestationen?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facilitet
... en turistinformation?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facilitet
... en bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facilitet
Hur tar jag mig till___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
At spørge efter vej til et bestemt sted
... centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestemt sted
... tågstationen?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestemt sted
... flygplatsen?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestemt sted
... polisstationen?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestemt sted
... den [nationalitet] ambassaden?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
et bestemt lands ambassade
Kan du rekommendera några bra___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
... barer?
...บาร์? (...bar?)
sted
... kaféer?
...คาเฟ่? (...cafe?)
sted
... restauranger?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
sted
... nattklubbar?
...ผับ? (...pub?)
sted
... hotell?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
sted
... turistattraktioner?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
sted
... historiska platser?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
sted
... museum?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
sted

Komme omkring - Anvisninger

Sväng vänster.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
At give anvisninger
Sväng höger.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
At give anvisninger
Gå rakt fram.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
At give anvisninger
Gå tillbaka.
เดินกลับไป (dern glub pai)
At give anvisninger
Stanna.
หยุด (yhood)
At give anvisninger
Gå mot ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
At give anvisninger
Gå förbi___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
At give anvisninger
Titta efter___.
ระวัง___ (rawang____.)
At give anvisninger
nerförsbacke
ลงเขา (long kao)
At give anvisninger
uppförsbacke
ขึ้นเขา (kuen kao)
At give anvisninger
korsning
สี่แยก (see yak)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
trafikljuset
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
park
จอดรถ (jord-rod)
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

Var kan jag köpa en buss/tågbiljett?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
At spørge efter et billetkontor
Jag skulle vilja köpa en___ till [destination], tack.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
At købe en billet til et bestemt sted
... enkelbiljett ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
enkeltbillet
... tur- och returbiljett ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
returbillet
... första klass/andra klassbiljett ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
billet til første/anden klasse
... dags/dygnsbiljett ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en billet du kan bruge hele dagen
... veckobiljett ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en billet du kan bruge hele ugen
... ett månadskort ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
en billet du kan bruge hele måneden
Hur mycket kostar en biljett till __ [destination] __?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
Jag skulle vilja reservera en plats (vid fönstret).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
At reservere et bestemt sæde
Stannar den här bussen/det här tåget i __[destination]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
Hur lång tid tar det att ta sig till __[destination]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
At spørge om rejsetid
När går bussen/tåget mot __ [destination] __?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
Är den här platsen ledig?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
At spørge efter om et sæde stadig er frit
Det där är min plats.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

öppet
เปิด (perd)
En butik er åben
stängt
ปิด (pid)
en butil er lukket
ingång
ทางเข้า (tang kao)
Skilt der viser indgangen
utgång
ทางออก (tang-ork)
Skilt der viser udgangen
tryck
ผลัก (pluk)
drag
ดึง (deung)
herrar
ผู้ชาย (pu-chy)
Badeværelse til mænd
damer
ผู้หญิง (pu-ying)
Badeværelse til kvinder
upptaget
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
ledigt
ว่าง (wang)
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

Har du taxinumret?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
Ta mig till __ [destination] __, tack.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
Hur mycket kostar det att åka till __ [destination] __?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
At spørge efter taksten til et bestemt sted
Kan du vänta här en stund?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
Följ den där bilen!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

Var hittar jag en hyrbilsfirma?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
At spørge efter hvor du kan leje en bil
Jag skulle vilja hyra en liten bil/stor bil/skåpbil.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
... för en dag/en vecka.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
Jag vill ha en fullständig försäkring.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
At få den størst mulige forsikring
Jag behöver ingen försäkring.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ingen forsikring overhovedet
Ska jag återlämna bilen med tanken full?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
Var finns den närmsta bensinstationen?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
Jag skulle vilja inkludera en andra förare.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
Vad är det för hastighetsbegränsning i städer/på motorvägen?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
At spørge efter regionens fartgrænser
Tanken är inte full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
Motorn låter konstigt.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
At klage over der er et problem med bilens motor
Bilen är skadad.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
At klage over bilen er blevet skadet