nederlandsk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ik ben de weg kwijt.
Ikke at vide hvor du er
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
At spørge efter et bestemt sted på et kort
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Waar kan ik ___ vinden?
At spørge efter en bestemt facilitet
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... een toilet?
facilitet
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... een bank/een wisselkantoor?
facilitet
...โรงแรม? (rong ram?)
... een hotel?
facilitet
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... een tankstation?
facilitet
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... een ziekenhuis?
facilitet
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... een apotheek?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... een warenhuis?
facilitet
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... een supermarkt?
facilitet
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... de bushalte?
facilitet
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... de halte voor de ondergrondse?
facilitet
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... een bezoekersinformatie/VVV?
facilitet
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... een geldautomaat?
facilitet
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Hoe kom ik bij ___?
At spørge efter vej til et bestemt sted
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... het centrum?
bestemt sted
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... het (trein)station?
bestemt sted
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... het vliegveld?
bestemt sted
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... het politiebureau?
bestemt sted
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... de ambassade van [land]?
et bestemt lands ambassade
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
...บาร์? (...bar?)
... barren?
sted
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafés?
sted
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
sted
...ผับ? (...pub?)
... nachtclubs?
sted
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
sted
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... toeristenattracties?
sted
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historische bezienswaardigheden?
sted
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
sted

Komme omkring - Anvisninger

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Sla linksaf.
At give anvisninger
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Sla rechtsaf.
At give anvisninger
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ga rechtdoor.
At give anvisninger
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ga terug.
At give anvisninger
หยุด (yhood)
Stop.
At give anvisninger
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ga richting ___.
At give anvisninger
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ga voorbij de ___.
At give anvisninger
ระวัง___ (rawang____.)
Zoek de ___.
At give anvisninger
ลงเขา (long kao)
naar beneden
At give anvisninger
ขึ้นเขา (kuen kao)
omhoog
At give anvisninger
สี่แยก (see yak)
kruising
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
stoplichten
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
จอดรถ (jord-rod)
park
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
At spørge efter et billetkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
At købe en billet til et bestemt sted
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... enkeltje ...
enkeltbillet
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... retourtje ...
returbillet
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
billet til første/anden klasse
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... dagkaart ...
en billet du kan bruge hele dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekkaart ...
en billet du kan bruge hele ugen
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... maandkaart ...
en billet du kan bruge hele måneden
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
At reservere et bestemt sæde
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
At spørge om rejsetid
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is deze plek bezet?
At spørge efter om et sæde stadig er frit
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Dat is mijn stoel.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

เปิด (perd)
open
En butik er åben
ปิด (pid)
gesloten
en butil er lukket
ทางเข้า (tang kao)
toegang
Skilt der viser indgangen
ทางออก (tang-ork)
uitgang
Skilt der viser udgangen
ผลัก (pluk)
duwen
ดึง (deung)
trekken
ผู้ชาย (pu-chy)
mannen
Badeværelse til mænd
ผู้หญิง (pu-ying)
vrouwen
Badeværelse til kvinder
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
bezet
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
ว่าง (wang)
vrij
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Ik moet naar __[locatie]__.
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
At spørge efter taksten til et bestemt sted
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Kunt u hier even wachten?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Volg die auto!
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Waar is de autoverhuur?
At spørge efter hvor du kan leje en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... voor één dag/een week.
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
At få den størst mulige forsikring
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ik heb geen verzekering nodig.
Ingen forsikring overhovedet
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
At spørge efter regionens fartgrænser
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
De tank is niet vol.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
De motor maakt een gek geluid.
At klage over der er et problem med bilens motor
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
De auto is beschadigd.
At klage over bilen er blevet skadet