tysk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ich habe mich verirrt.
Ikke at vide hvor du er
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
At spørge efter et bestemt sted på et kort
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Wo kann ich ___ finden?
At spørge efter en bestemt facilitet
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... ein Badezimmer?
facilitet
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... eine Bank/Wechselstube?
facilitet
...โรงแรม? (rong ram?)
... ein Hotel?
facilitet
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... eine Tankstelle?
facilitet
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... ein Krankenhaus?
facilitet
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... eine Apotheke?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... ein Kaufhaus?
facilitet
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... ein Supermarkt?
facilitet
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... eine Bushaltestelle?
facilitet
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... eine Bahnstation?
facilitet
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... die Touristeninformation?
facilitet
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... einen Geldautomaten?
facilitet
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Wie komme ich zum/zur ___?
At spørge efter vej til et bestemt sted
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... die Stadtmitte?
bestemt sted
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... der Bahnhof?
bestemt sted
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... der Flughafen?
bestemt sted
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... die Polizeiwache?
bestemt sted
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... die Botschaft von [Land]?
et bestemt lands ambassade
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
...บาร์? (...bar?)
... Bars?
sted
...คาเฟ่? (...cafe?)
... Cafés?
sted
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... Restaurants?
sted
...ผับ? (...pub?)
... Diskotheken?
sted
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... Hotels?
sted
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... Touristenattraktionen?
sted
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historische Sehenswürdigkeiten?
sted
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... Museums?
sted

Komme omkring - Anvisninger

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Nach links.
At give anvisninger
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Nach rechts.
At give anvisninger
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Geradeaus gehen.
At give anvisninger
เดินกลับไป (dern glub pai)
Geh zurück.
At give anvisninger
หยุด (yhood)
Anhalten.
At give anvisninger
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Gehe zum/zur ___.
At give anvisninger
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Geh an ___ vorbei.
At give anvisninger
ระวัง___ (rawang____.)
Halte Ausschau nach der/dem ___.
At give anvisninger
ลงเขา (long kao)
bergab
At give anvisninger
ขึ้นเขา (kuen kao)
bergauf
At give anvisninger
สี่แยก (see yak)
Kreuzung
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Ampel
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
จอดรถ (jord-rod)
Park
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
At spørge efter et billetkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
At købe en billet til et bestemt sted
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... Einzelfahrschein ...
enkeltbillet
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... Rückfahrkarte ...
returbillet
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
billet til første/anden klasse
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... Tageskarte ...
en billet du kan bruge hele dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... Wochenkarte ...
en billet du kan bruge hele ugen
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... Monatskarte ...
en billet du kan bruge hele måneden
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
At reservere et bestemt sæde
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
At spørge om rejsetid
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Ist dieser Platz besetzt?
At spørge efter om et sæde stadig er frit
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Das ist mein Platz.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

เปิด (perd)
geöffnet
En butik er åben
ปิด (pid)
geschlossen
en butil er lukket
ทางเข้า (tang kao)
Eingang
Skilt der viser indgangen
ทางออก (tang-ork)
Ausgang
Skilt der viser udgangen
ผลัก (pluk)
Drücken
ดึง (deung)
Ziehen
ผู้ชาย (pu-chy)
Männer
Badeværelse til mænd
ผู้หญิง (pu-ying)
Damen
Badeværelse til kvinder
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Besetzt
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
ว่าง (wang)
Frei
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
At spørge efter taksten til et bestemt sted
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Können Sie hier einen Moment warten?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Folgen Sie dem Auto!
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Wo ist die Autovermietung?
At spørge efter hvor du kan leje en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... für einen Tag/eine Woche.
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
At få den størst mulige forsikring
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ich brauche keine Versicherung.
Ingen forsikring overhovedet
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Wo ist die die nächste Tankstelle?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
At spørge efter regionens fartgrænser
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Der Tank ist nicht voll.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Der Motor macht komische Geräusche.
At klage over der er et problem med bilens motor
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Das Auto ist kaputt.
At klage over bilen er blevet skadet