ungarsk | Fraser - Rejse | Komme omkring

Komme omkring - Sted

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Eltévedtem.
Ikke at vide hvor du er
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
At spørge efter et bestemt sted på et kort
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Hol találom/találok ____?
At spørge efter en bestemt facilitet
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
...mosdó?
facilitet
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
...bank/pénzváltó?
facilitet
...โรงแรม? (rong ram?)
...egy hotel?
facilitet
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
...benzinkút?
facilitet
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
....a kórház?
facilitet
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
....egy gyógyszertár?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
...áruház?
facilitet
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
....szupermarket?
facilitet
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
...buszmegálló?
facilitet
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
....metrómegálló?
facilitet
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
....turista információs központ?
facilitet
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
...ATM/pénzautomata?
facilitet
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
At spørge efter vej til et bestemt sted
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
...belváros?
bestemt sted
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
....vonatpályaudvar?
bestemt sted
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
....reptér?
bestemt sted
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
....rendőrség?
bestemt sted
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
..._[ország]_ követsége?
et bestemt lands ambassade
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted
...บาร์? (...bar?)
...bár?
sted
...คาเฟ่? (...cafe?)
...kávézó?
sted
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
...étterem?
sted
...ผับ? (...pub?)
...szórakozóhely?
sted
...โรงแรม? (...rong-ram?)
...hotel?
sted
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
...turista látványosság?
sted
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
...történelmi látnivalók?
sted
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
...múzeum?
sted

Komme omkring - Anvisninger

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Fordulj(on) balra.
At give anvisninger
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Fordulj(on) jobbra.
At give anvisninger
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Menj(en) egyenesen.
At give anvisninger
เดินกลับไป (dern glub pai)
Menj(en) vissza.
At give anvisninger
หยุด (yhood)
Állj(on) meg.
At give anvisninger
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Menj(en) a _______ irányába.
At give anvisninger
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Menj(en) el a _____ mellett.
At give anvisninger
ระวัง___ (rawang____.)
Keresse a _______.
At give anvisninger
ลงเขา (long kao)
lejtő
At give anvisninger
ขึ้นเขา (kuen kao)
emelkedő
At give anvisninger
สี่แยก (see yak)
kereszteződés
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
közlekedési lámpa
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger
จอดรถ (jord-rod)
park
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
At spørge efter et billetkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
At købe en billet til et bestemt sted
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
...vonlajegy / jegy...
enkeltbillet
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
...oda-vissza jegy....
returbillet
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
billet til første/anden klasse
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
...napi jegy...
en billet du kan bruge hele dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
...hetijegy...
en billet du kan bruge hele ugen
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
...havi bérlet...
en billet du kan bruge hele måneden
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
At reservere et bestemt sæde
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
At spørge om rejsetid
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Foglalt ez a hely?
At spørge efter om et sæde stadig er frit
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Ez az én helyem.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte

เปิด (perd)
Nyitva
En butik er åben
ปิด (pid)
Zárva
en butil er lukket
ทางเข้า (tang kao)
Bejárat
Skilt der viser indgangen
ทางออก (tang-ork)
Kijárat
Skilt der viser udgangen
ผลัก (pluk)
Tolni
ดึง (deung)
Húzni
ผู้ชาย (pu-chy)
Férfi
Badeværelse til mænd
ผู้หญิง (pu-ying)
Női
Badeværelse til kvinder
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Foglalt
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget
ว่าง (wang)
Szabad
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
A __[hely]__ kell mennm.
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
At spørge efter taksten til et bestemt sted
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Tudna várni itt egy percet?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Kövesse azt a kocsit!
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Hol van egy autóbérlő?
At spørge efter hvor du kan leje en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
....egy napra / hétre
Specificere hvor længe du gerne vil leje den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
At få den størst mulige forsikring
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Nem kérek biztosítást.
Ingen forsikring overhovedet
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Hol van a legközelebbi benzinkút?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Szeretnék egy második sofőrt is.
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
At spørge efter regionens fartgrænser
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
A tank nincs tele.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
A motor fura hangokat ad ki.
At klage over der er et problem med bilens motor
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Az autó tönkre van menve.
At klage over bilen er blevet skadet